Youkn0

In: English and Literature

Submitted By rick0264
Words 589
Pages 3
Internet og viden

Essay med udgangspunkt i Markus Bernsens ”Surferhjerne”

Internettet er i dag vores hyppigste måde at få viden igennem. Vi bruger det stort set hele tiden, nyheder, facebook(andre sociale forummer), GPS, TV osv. Men er det godt for os? Internettet åbner for mange ny valgmuligheder, men så sandelig også for mange begrænsninger der bliver permanente.

I Markus Bernsens ”Surferhjerne” sætter han interessante dilemmaer op omkring internettet, hvilke positive ting oplever man ved internettet og hvilke ulemper. Man kan starte med at spørge sig selv, hvor mange gange har man ikke sagt ”Google det”?. Ja det er skræmmende mange gange.
Internettet giver os en helt nye måde at få viden rundt, og specielt viden uden for nationale grænser. Det er med til at globalisere os som med mennesker rundt om hele verden. Flere undersøgelser viser også at man får lettere ved at multitaske, og besvære større spørgsmål på kortere tid.
Der er en masse ting der kun taler til fordel for internettet, men er det nu godt at viden er så let at få?. Er internettet i bund og grund så godt?
Flere og flere forskere peger på at vi med internettet begrænser os fantasimæssigt, og kommunikations mæssigt. Vi bliver på nettet bombarderet med mange indtryk af diverse synsvinkler på et emne, men vi skal også selv kunne drage vores egne konklusioner.

Det nytter ikke at vi bare lader so rive med, og ikke spørg os selv hvad vi mener. Internettet har jo som regel altid et svar, og vi har en tendens til bare altid at tro på hvad der står. Det er desværre det der sker med mange mennesker verden over, vi læser noget i nyhederne og så tror vi automatisk på det. I stedet for at drage vores egen mening og konklusion med ind i det.

Vores sproglige kompetencer bliver også begrænset, man har i takt med facebooks udvikling fået lettere ved at sige ting. Dette skyldes at man ikke står…...

Similar Documents