Lokalization

In: Business and Management

Submitted By josetorbensen
Words 1123
Pages 5
1. Indledning 2 1.1 Åbne afsæt 2 1.2 Vesterbro Lokaludvalg 2 1.3 Otto Busses 2 2. Problemfelt 3 3. Problemformulering 3 4. Afgrænsning 3 5. Metode 4 6. Idébeskrivelse 4 7. Afrunding og optakt 5 Litteraturliste 6 Bilag 7 Bilag 1 - Konceptuel Opdagelse 7 Bilag 2 - PEST-analyse 8 Bilag 3 – Visuel brainstorm 9

1. Indledning
1.1 Åbne afsæt
Begrebet ’localisation’ kan fortolkes på mange måder, afhængig af hvilken kontekst det opstilles i. Jeg har valgt, at fortolke begrebet i sammenhæng med lokalsamfundet, altså hvordan folk interagerer med hinanden i deres lokale miljø og danner fællesskaber omkring nogle fælles interesser. Ud fra denne fortolkning har jeg valgt, at tage afsæt i -og udvikle, et nyt urbant initiativ i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg.
1.2 Vesterbro Lokaludvalg
Vesterbro lokaludvalg blev etableret i 2005 med det formål, at være bindeled mellem Københavns Borgerrepræsentation og Vesterbros borgere. Vesterbros lokaludvalg får årlig 2,3 mio. kr. til at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i byen.

På hjemmesiden www.vesterbrosgader.dk kan Vesterbroere deltage i konkurrencer om gaderumsprojekter og sætte deres præg på Vesterbros gader. Den 6. Maj 2013 lancerede udvalget en konkurrence, hvor borgerne kunne sende idéforslag ind til, hvordan det grønne område, ved Otto Busses vej, i fremtiden kan anvendes til glæde og gavn for lokalmiljøet.
1.3 Otto Busses
Otto Busses, også kaldet frugthaven, er et gamle jernbane område ejet af DSB. Arealet er på størrelse med indre Vesterbro og består af grønne områder, samt historiske faciliteter. Området ligger op til ’den gule by’, som er en provins perle i storbyen, kun 1,5 km afstand til hovedbanegården. Der er begrænset offentlig adgang til området og jorden på egnen er markant forurenet. Der er først planer for området i 2023, kommunen kan derfor frit anvende det…...

Similar Documents