Jadual

In: Business and Management

Submitted By trektektekk
Words 378
Pages 2
KISAH BENAR

Saya mengajar di sekolah rendah di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Saya mengajar sesi petang. Salah seorang murid saya setiap hari datang lambat ke sekolah. Kasut dan bajunya selalu kotor. Setiap kali saya bertanya tentang baju dan kasutnya dia hanya berdiam diri. Saya masih bersabar dengan keadaan pakainnya

tetapi kesabaran saya tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya saya hanya memberi nasihat. Dia hanya menundukkan kepala tanpa berkata-kata kecuali anggukkan yang seolah-olah dipaksa. Kali kedua saya memberi amaran, dia masih juga mengangguk tetapi masih juga datang lambat keesokannya.

Kali ketiga saya terpaksa menjalankan janji saya untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya menyerahkan punggungnya untuk dirotan . Airmata saja yang jatuh tanpa sepatah kata dari mulutnya.

Keesokan harinya dia masih juga lambat, dan saya memukulnya lagi. Namun ia masih tetap datang ke sekolah dan masih tetap lambat. Suatu hari saya bercadang untuk mengintipnya ke rumahnya. Setelah mendapatkan alamatnya, saya meneruskan niat saya. Dia tinggal di sebuah kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah. Keadaan rumahnya sangat daif.

Saya nampak murid saya itu sedang berdiri di depan rumahnya dalam keadaan gelisah. Seorang wanita yang mungkin ibunya juga kelihatan gelisah. Lebih kurang pukul 1.30 seorang anak lelaki sedang berlari-lari sekuat hati menuju ke rumah itu. Sambil berlari dia membuka baju sekolahnya. Sampai di depan rumah baju dan kasutnya diserahkan pula kepada murid saya yang terus bergegas memakainya. Sebelum pakaian sekolah sempurna dipakai, dia sudah berlari ke arah sekolah.

Saya kembali ke sekolah dengan penuh penyesalan. Saya memanggil anak itu sambil menahan airmata yang mula tergenang. "Maafkan cikgu. Tadi cikgu pergi ke rumah kamu dan memerhatikan kamu dari jauh. Siapa yang berlari…...

Similar Documents

Blablabla

...Penyelidikan Jalanraya UK, tetapi telah ditukarkan kepada sistem metrik dan menyatakan pecahan bancuhan dalam bentuk kuantiti bahan per unit isipadu, bukannya dalam bentuk berat. Kaedah ini adalah setara dengan praktik Amerika dan Eropah. 1.2 GRED KONKRIT Bancuhan konkrit biasanya direkabentuk untuk menghasilkan kekuatan mampatan purata pada 28 hari yang akan menyediakan keperluan kekuatan minimum yang diperlukan. Kekuatan purata 28 hari inilah yang mencirikan konkrit tersebut. Nilai kekuatan ciri ini yang akan menentukan gred konkrit tersebut. Sesuai dengan kegunaan dan keperluannya, konkrit dibahagikan kepada 9 gred tertentu seperti yang dicadangkan oleh Piawai British Praktik Kod (BS CP) 110:1972 dan disenaraikan dalam Jadual 1.1. Jadual 1.1 Kekuatan ciri (gred) konkrit untuk pelbagai kegunaan (BS CP 110:1972) |Gred |Kekuatan ciri |Gred terendah yang sesuai untuk | | | |kegunaan tertentu | | |N/mm2 (MPa) |lb/in2 (psi) | | |7 |7 |1000 |Konkrit biasa | |10 |10 |1450 | ......

Words: 1368 - Pages: 6

Xxxxxxxxxx

...tahap yang lebih tinggi bagi mendapatkan data yang lebih persis. Darjah kesaksamaan RAJAH 12.1: JENIS DATA MUTLAK DAN DATA YANG DAPAT DIJUMLAHKAN Data digunakan untuk menganalisis sesuatu tujuan yang berbeza. Jadual 12.1 menunjukkan cadangan penggunaan tipikal dan ujian statistik yang sesuai digunakan. Menurut Diamantopoulos dan Schlegelmilch (1997), empat ukuran skala terbaik disusun dari tahap ukuran yang rendah kepada tahap yang tinggi dan ciri-ciri bagi jenis skala terendah disimpan. Semua ujian statistik yang sesuai dengan jenis data yang rendah boleh digunakan dengan jenis data yang tinggi dan jika ditambah ia menjadikan ujian lebih baik. Tetapi ia tidak berlaku sebaliknya. Jika data selang ditukarkan kepada data ordinal, ujian yang sesuai digunakan pada asalnya tidak boleh diaplikasikan untuk seterusnya. Untuk mengkategorikan data, ujian statistik bukan parametrik boleh digunakan tetapi bagi data yang dapat dijumlahkan, ia menggunakan ujian statistik parametrik. (Lihat rajah 12.1). Dalam perancangan pengumpulan data, adalah lebih baik untuk mereka bentuk cara penyusunan data yang dihasilkan bagi data selang dan data nisbah, jika tidak sesuai dengan objektif kajian. JADUAL 12.1 SKALA UKURAN DAN KEGUNAANNYA | |Nominal |Ordinal |Selang |Nisbah | |Contoh |Jenis kilang |Rujukan......

Words: 8172 - Pages: 33

Economy Tingkatan 4

...buku teks secara percuma kepada murid-murid yang ibu bapanya berpendapatan kurang daripada RM1 500 sebulan. Syarikat Perumahan Jaya telah merancang untuk membina 100 unit rumah teres setingkat, 20 unit rumah teres dua tingkat dan 10 unit rumah kedai teres dua tingkat untuk projek perumahan fasa 1. Sektor swasta mengeluarkan barangan swasta dan kerajaan mengeluarkan barangan awam. Masalah asas ekonomi (a) (b) (c) (d) (e) 2. Muhamad Azwan ialah seorang pengurus di sebuah kilang baju. Untuk mencapai sasaran jualan sebanyak RM10 000, penolongnya telah mencadangkan dua pilihan seperti jadual yang berikut: Pilihan 1 Kanak-kanak RM25 Pilihan 2 Dewasa RM20 Masalah asas ekonomi Jenis baju Harga sehelai Kos sehelai Buruh Mesin Pasaran Tempatan Antarabangsa RM5 RM8 Jangkaan jualan 300 helai 500 helai RM10 RM12 Jangkaan jualan 200 helai 300 helai Berdasarkan jadual di atas, anda dikehendaki (a) Melengkapkan kolum masalah asas ekonomi. (b) Memberikan cadangan dan alasan anda kepada Muhamad Azwan tentang pilihan yang harus dibuat. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________......

Words: 3673 - Pages: 15

Printer

...Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada staf yang telah menyumbangkan tenaga dan idea dalam penyediaan Panduan Penulisan Tesis edisi keempat yang dikemaskini berdasarkan edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 2009. Pihak Pusat Pengajian Siswazah UTHM juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam urusan penerbitan buku ini. iii KANDUNGAN PRAKATA PENGHARGAAN KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Maksud sebutan tesis Struktur tesis Pengisytiharan status tesis Panel Pemeriksa viva voce Halaman judul Halaman pengakuan Halaman dedikasi (pilihan) Halaman penghargaan (pilihan) Abstrak Halaman kandungan Halaman senarai jadual Halaman senarai rajah Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman Senarai Lampiran Teks 1.15.1 Rujukan dalam Teks i ii iii vii 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 iv 1.15.2 Jadual dalam Teks 1.15.3 Rajah dalam teks 1.15.4 Persamaan dalam teks 1.16 1.17 1.18 BAB 2 Rujukan Lampiran Vita 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 17 19 SAIZ DAN FORMAT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Kertas dan saiz Jidar Penomboran muka surat Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Penaipan Jarak dan format Cetakan dokumen Penghurufan dan lukisan Bilangan maksimum muka surat Penjilidan tesis 2.10.1 Warna kulit dan tulisan 2.10.2 Kulit tesis......

Words: 10578 - Pages: 43

Information Literacy

... Tema 3: Pencarian Maklumat dan Sumber Maklumat, Guna dan Susun, Undang-undang dan Etika Penggunaan Maklumat Jadual 4.2 Pencarian Maklumat | |Ya | |Pencarian | | | |Kekerapan |Peratus | |Judul |169 |61.2 | |Penerbit |37 |13.4 | |Subjek |110 |39.9 | |Pengarang |58 |21 | |Tidak Tahu |70 |25.4 | Kebanyakan responden menjawab dengan betul iaitu menggunakan “judul” atau “subjek” dengan 61.2% memilih “judul” dan 39.9% memilih “subjek” untuk mencari maklumat mengenai Mahathir. Manakala seramai 21.0% (58 responden) memilih “pengarang”, diikuti 13.4% (37 responden) memilih “penerbit” dan 25.4% (70 responden) memilih “tidak tahu”. Jadual 4.3 Cara Terbaik Mencari Buku | |Ya ...

Words: 3295 - Pages: 14

Year

... 5. | Sekiranya sekolah ingin menambah menu di kantin apakah menu yang menjadi pilihan anda? | A | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 11 | | | B | 59 | 42 | 32 | 23 | 91 | 65 | | | C | 2 | 1 | 25 | 18 | 27 | 19 | | | D | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | Jadual 2.1 : Kepelbagaian menu kantin B . TAHAP PENGETAHUAN MURID No. | Soalan | | LELAKI | PEREMPUAN | TOTAL | | | | Bil | % | Bil | % | Bil | % | 1. | Adakah anda mengetahui mengenai piramid makanan? | Ya | 49 | 35 | 74 | 152 | 123 | 87 | | | Tidak | 18 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2. | Adakah anda mengetahui makanan yang dijual di kantin berkhasiat? | Ya | 31 | 22 | 17 | 12 | 48 | 34 | | | Tidak | 36 | 26 | 57 | 40 | 93 | 66 | 3. | Adakah anda pernah didedahkan mengenai amalan pemakanan yang sihat di dalam kelas? | Ya | 54 | 41 | 58 | 44 | 112 | 85 | | | Tidak | 13 | 7 | 16 | 8 | 29 | 15 | 4. | Adakah anda tahu bahawa makanan tambahan seperti pil boleh menggantikan makanan berkhasiat? | Ya | 17 | 12 | 18 | 11 | 35 | 23 | | | Tidak | 50 | 36 | 56 | 41 | 106 | 77 | 5. | Adakah anda mengetahui pemakanan seimbang penting untuk meningkatkan kecemerlangan dalam pelajaran? | Ya | 49 | 35 | 50 | 36 | 99 | 70 | | | Tidak | 18 | 13 | 74 | 17 | 42 | 30 | Jadual 2.2 : Tahap Pengetahuan Murid C. PENDEDAHAN PENDIDIKAN KESIHATAN No. | Soalan | | LELAKI | PEREMPUAN | TOTAL | | | | Bil | % | Bil | % | Bil | % | 1. | Adakah anda mengetahui mengenai kepentingan sarapan pagi? | Ya | 31 | 26 | 58 |......

Words: 8220 - Pages: 33

Research

...yang dirasakan bertepatan dengan maksud kajian itu sendiri, iaitu: ▪ Kajian merupakan pencarian sesuatu dan menyebarkannya kepada umum ▪ Kajian melengkapi cara penghasilan, pengujian dan pengesahan ilmu ▪ Kajian merupakan suatu proses sistematik kajian, kepentingan umumnya yang mana menyumbang kepada himpunan ilmu yang membentuk serta memandu bidang akademik dan/atau praktis ▪ Kajian adalah mengenai ilmu lanjutan dan pemahaman Graziano dan Raulin (1996) telah mengkategorikan beberapa fasa bagi kajian sesuatu penyelidikan ke dalam jadual yang mana konsep fasa bagi kajian membekalkan model konseptual satu dimensi. Merujuk kepada Jadual 5.1, kajian bermula dengan idea, dan alirannya melalui fasa yang berturut-turut bertindih di dalam proses penyelidikan. Setiap fasa mengandungi sifatnya tersendiri, tugasan yang berbeza disempurnakan pada setiap penyediaan fasa seterusnya. Jadual 5.1 : Fasa kajian penyelidikan (Sumber : Graziano dan Raulin, 1996) Fasa janaan idea Mengenalpasti kecenderungan topik kajian Fasa pendefinisian masalah Memperhalusi idea yang tidak jelas dan umum yang dijana pada langkah sebelumnya kepada soalan-soalan yang teliti untuk dikaji Fasa rekabentuk prosedur Memutuskan setiap prosedur spesifik yang akan digunakan di dalam pengumpulan dan analisis......

Words: 13402 - Pages: 54

Kajian Dadah

... 1.1 Sepanjang bulan Januari-November, seramai 8,468 orang penagih telah dikesan dan menunjukkan penurunan sebanyak 18.44% berbanding tempoh yang sama tahun lalu (10,383 orang). 1.2 Mereka ini terdiri daripada 4,948 orang (58.43%) penagih baru, yang mana berlakunya penurunan sebanyak 24.28% berbanding 6,535 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang pula adalah seramai 3,520 orang (41.57%), mengalami penurunan sebanyak 8.52% berbanding tahun sebelumnya (3,848 orang). 1.3 Secara purata, seramai 15 penagih baru dan 11 penagih berulang telah dikesan setiap hari sepanjang bulan Januari-November 2012 (Jadual 1). Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan Bagi Januari-November 2012 dan 2011 | | | | | | | | |JAN-NOV | |JAN-NOV | | | |STATUS KES |2012 |% |2011 | | | | | | | ......

Words: 6479 - Pages: 26

Skt Teaching Grammar

...SASARAN KERJA TAHUNAN ( NOVEMBER 2012- Jun 2013) BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) 1. TUGAS UTAMA BIL. | AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN | PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/ Kualiti/ Masa/ Kos yang mana berkaitan) | SASARAN KERJA(Untuk tempoh penilaian) | PENCAPAIAN SEBENAR(Diisi pada akhir tempoh penilaian) | ULASAN(Oleh PYD sekiranya berkaitan) | 1 | Penyelaras Jadual Waktu . | Menyediakan Jadual Waktu untuk SMK 3 * Menyediakan Jadual Waktu Kelas * Menyediakan Jadual Waktu Induk Pensyarah * Menyediakan Jadual Waktu Bilik * Menyediakan Jadual Waktu Pensyarah | * Menyediakan Jadual Waktu Kelas * Menyediakan Jadual Waktu Induk Pensyarah * Menyediakan Jadual Waktu Bilik * Menyediakan Jadual Waktu Pensyarah | Telah : * Menyediakan Jadual Waktu Kelas * Menyediakan Jadual Waktu Induk Pensyarah * Menyediakan Jadual Waktu Bilik * Menyediakan Jadual Waktu Pensyarah | | BIL | RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK(SENARAI AKTIVITI / PROJEK) | PETUNJUK PRESTASI(KUANTITI /KUALITI /MASA /KOS) | SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) | PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) | ULASAN | 4567 | MENGAJAR MATA PELAJARAN ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE (SMK 2) i. Menyediakan dan menggubal kertas soalan (kuiz dan ujian) berformat untuk English For Customer Service. ii. Merekod kehadiran pelajar. iii. Menyedia/ memberi tugasan......

Words: 1253 - Pages: 6

Swot

...melalui ujian regrasi berganda di lakukan antara kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan pengguna. Kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat insuran terhadap produk takaful dapat memainkan peranan sebagai salah satu faktor yang dilihat boleh mempengaruhi kepuasan pengguna. 2. Profil organisasi Responden terdiri daripada organisasi yang menjalani perkhidmatan di daerah Kubang Pasu, Kedah. Sebanyak 91 organisasi telah diambil sebagai responden. Faktor organisasi yang diambil kira adalah seperti lokasi, jenis organisasi, bilangan pekerja, jenis perniagan atau perkhidmatan yang ditawarkan, bilangan tahun melanggan produk takaful, cara pembayaran dan jenis polisi yang dilanggan. Jadual 4.2 dapat menjelaskan dapatan profil organisasi dengan lebih terperinci. Jadual 4.2 :Profil demografi responden |No. |Perkara |Bilangan |Peratus (%) | |1 |Organisasi | | | | |1. Kerajaan (Awam) |44 |48.4 | | |2. Swasta |47 |51.6 | |2 |Lokasi | | ......

Words: 3465 - Pages: 14

Business Admin

...a graph of temperature against time for the cooling of substance X. Lakarkan satu graf suhu melawan masa bagi penyejukkan bahan X. [2 marks] (ii) State one precaution that should be taken during the cooling process of X. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa proses penyejukan X. ……………………………………………………………………………………… [ 1 mark] 4541/2 @ Akhir Tahun 2011 Tingkatan 4 SBP [Lihat halaman sebelah SULIT 4 4541/2 2. Diagram 2 shows part of the Periodic Table of the Elements. A, B, C, D, E, F and G do not represent the actual symbol of the elements. Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada Jadual Berkala Unsur. A,B,C,D,E,F dan G tidak mewakili simbol sebenar unsur berkenaan. SULIT A D F G Diagram 2 Rajah 2 B E C Using the letters in the Periodic Table of the elements in Diagram 2, answer the following questions. Dengan menggunakan huruf dalam Jadual Berkala Unsur dalam Rajah 2 , jawab soalan-soalan berikut. (a) Draw the electron arrangement of atom F Lukis susunan elektron bagi atom F [1 mark] (b) Which of the element exist as monoatomic gas? Unsur yang manakah wujud sebagai gas monoatom. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… [1 mark] Element E is more electronegative than D. Explain why Unsur E lebih elektronegatif daripada D. Terangkan mengapa. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… [3 marks] 4541/2 @ Akhir Tahun 2011 Tingkatan 4 SBP [Lihat halaman sebelah......

Words: 4050 - Pages: 17

Rancangan Perniagaan

...organisasi dan juga pihak yang berpotensi untuk bekerjasama dengan syarikat kami. Di samping itu, rancangan ini juga penting untuk perancangan bajet perniagaan kami, meramalkan keuntungan, risiko dan juga cara terbaik untuk syarikat kami beroperasi. Dalam rancangan ini, kami membuat anggaran yang berkaitan dengan beberapa aspek penting perniagaan iaitu struktur organisasi syarikat kami, keadaan kewangan, cara beroperasi, kekuatan syarikat kami dan juga risiko dan halangan yang akan dihadapi apabila perniagaan mula dijalankan. Kami telah merancang cara-cara dan teknik-teknik yang akan kami gunakan untuk memasarkan dan mempromosikan makanan yang akan dijual, iaitu spageti berperisa sos tomato sosej dan salad. Dalam aspek operasi, jadual operasi telah dirancang supaya setiap pemegang saham mengetahui skop tanggungjawab masing-masing dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing mengikuti tarikh dan masa perniagaan yang telah ditetapkan dalam rancangan. Kami telah membentuk sebuah struktur organisasi yang kukuh dengan melantik ahli yang bersesuaian untuk memegang jawatan-jawatan yang diperlukan oleh syarikat kami. Struktur organisasi syarikat kami yang kukuh akan dapat menjamin perniagaan kami dapat dijalankan dengan lancar dan memaksimumkan sumber manusia yang sedia ada. Rancangan perniagaan ini juga bertujuan untuk membantu syarikat menentukan hala tuju perkembangan perniagaan pada masa yang akan datang. 3.0 LATAR BELAKANG SYARIKAT Rajah......

Words: 10035 - Pages: 41

Final Exam Draft

...Tarikh : 10/03/2014 Masa : 04:46 PM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA Sistem Rekod Pelajar Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester Kedua Sesi 2013/2014 Muka Surat 1 / 96 [dwr_af170] HARI Bil. 1 :ISNIN 9:00 AM Kod Nama Kursus Kump A Bil Pel 64 1 Pec Bil Masa Pec (Minit) 64 150 Tempat DSB K.MAS Tarikh : 02/06/2014 Nama Pensyarah BPFE2033 KEWANGAN KEUSAHAWANAN Dr. Farrah Merlinda Binti Muharam Dr. Aliyu Olayemi Abdullateef Hartini bt. Husin Dr. Norhayati Bt. Zakaria (K) 2 BPMM3263 PENGURUSAN RANTAIAN BEKALAN A 93 1 93 150 TE 3 GFMA3063 PENGURUSAN SILANG BUDAYA B C 66 16 1 1 66 16 150 150 DSB K.MAS DSB K.MAS 4 SADN1043 HUBUNGAN ETNIK 2 6 A B C D E F G H I J K L M MKM N O R 108 1 135 70 134 95 62 94 113 116 125 148 141 119 36 22 39 51 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 108 1 135 70 134 95 62 94 113 116 125 148 141 119 36 22 39 51 59 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 PMI DSB K.TM DMS DMS DTSO TE DMS DTSO DMS DMS DTSO DSB K.T/WD DMS DSB K.TM MKM DSB K.TM DSB K.T/WD DMS Dr. Musa Yusuf Owoyemi Dr. Muhamad Amar bin Mahmad Dr. Ssuna Salim Dr. Muhammad Saleh Tajuddin Dr. Syahrul Faizaz binti Abdullah Dr. Ssuna Salim Dr. Muhammad Saleh Tajuddin Dr. Hazman Bin Hassan Dr. Muhamad Amar bin Mahmad Dr. Muhamad Amar bin Mahmad Dr. Suhanim binti Abdullah Dr. Syahrul Faizaz binti Abdullah Dr. Ssuna Salim (K) (K) (K) Dr. Ssuna Salim Dr. Suhanim binti......

Words: 26934 - Pages: 108

Islamic Banking

...Pusat Pengajian Pengurusan JADUAL WAKTU PENGAJARAN SEMESTER II, S.A.2009/2010 Masa Hari Pagi 8.00 - 8.50 9.00 - 9.50 MinorSains Petang 11.00 - 11.50 12.00 - 12.50 1.00 - 2.00 2.00 - 2.50 3.00 - 3.50 4.00 - 4.50 5.00 - 6.50 Malam 8.00 - 10.00 10.00 - 10.50 LKM400 ACE464 (DK S) AFW362 (DK G) Isnin AMW348 (DK K) APP378 (DK L) ATW113E [A] (DK T) ATW113E [B] (DK D) ATW113E [C] (DK A) TITAS TITAS ACW250 (DK T) *ATW103 [A] (DK G) *ATW393E [A] (DK H) *ATW393E [B] (DK A) *ATW393E [C] (DK E) R BAHASA INGGERIS KO-K ACE462 (BT142) Minor Sains ACW170/270 (DK T) AMP346E (DK O) Selasa APP373 (DK L) *ATW261 [A] (DK G) *ATW261 [B] (DK I) *AFW360 [A] (DK F) Minor Sastera MinorSains ACE490 (DK E) AFP368 (DK S) AMP354/342 (DK J) *ATW108 [A] (DK D) *ATW108 [B] (DK F) E ACW281 (DK Z) AMW342/340 (DK S) AOP351 (SK2) ATU396E (DK I) ACW410 (SK1) B. Inggeris Minor Sastera / Pengurusan MINOR KOMPUTER ACW420 (DK Z) T. Maklumat Minor Pengurusan ACW163/262 (DK E) *ATW395/ATP393 [A] (SK3) Rabu *ATW251 [A] (DK E) *ATW251 [B] (DK V) ACW291/391 (SK2) AOP353 (DK G) APW302E (DK D) ACE461 (BT145) Minor Komp. H ACW472 (DK V) ACW367 (DK Z) *ATW395/ATP393 [B] (DK W) # AKP201 (SK4) # AKW104 (SK3) Minor Sastera / Pengurusan ACE450 (DK Z) ACW110 (DK P) Khamis ACW365 (DK E) AFP369E/365E (DK F) AOW356E (DK N) ATW223 (DK W) Minor Komp. *AFW360 [B] (DK S) AMP347E (DK L) AOW357 (DK Z) ATW241 (DK H) ACW265/364 (DK Z) A ACW390 (DK...

Words: 360 - Pages: 2

Khash

...offers a number of functionalities such as the customization of grading scheme and automated calculation of students’ marks and grades based on the customized scheme. This system also offers additional functionalities in managing subject records, the selection of subjects to be offered in a semester and also student registration to subjects. System will be developed using Java Server Pages technology with Apache Tomcat as the server and Microsoft Access as the database. The development of this system is based on the prototype model methodology and modeled using the Unified Modeling Language technique. viii KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI ISTILAH SENARAI LAMPIRAN HALAMAN i ii iii iv v vi vii xiv xv xvii xviii xix I PENGENALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Matlamat Projek 1.4 Objektif Projek 1.5 Skop Projek 1.6 Justifikasi Pembangunan Projek 1 3 5 5 6 7 viii II KAJIAN LATAR BELAKANG 8 2.1 Pengenalan 2.2 Latar Belakang Kolej RIMA 2.2.1 Profil Kumpulan Kolej RIMA 2.2.2 Profil Kolej RIMA Johor Bahru 2.3 Kajian Sistem Sedia Ada 2.3.1 Proses Pengurusan Mata Pelajaran di Kolej RIMA Johor Bahru 2.3.2 Proses Pemarkahan di Kolej RIMA Johor Bahru 2.3.3 Sistem Pemarkahan Berasaskan Web 2.3.4 Kajian Kes Sistem Pemarkahan Pelajar Berasaskan Web bagi Berrien County Intermediate School District......

Words: 4105 - Pages: 17