Huwelijksvermogensrecht

In: Other Topics

Submitted By micheledw123
Words 7246
Pages 29
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

HOOFDSTUK 1: inleiding

Het huwelijksvermogensrecht omvat de rechtsregels die de belangen van de echtgenoten tijdens het huwelijk regelen. * Vermogensrechtelijk belangen tov elkaar en derden * Persoonlijke gevolgen van het huwelijk

Primaire huwelijksvermogensstelsel: art 212-224 BW. Heeft betrekking op * Persoonlijke gevolgen van het huwelijk * De handelingsbekwaamheid * De verantwoordelijkheden voor beide echtgenoten * De mogelijke sancties
Het is een dwingend recht en op alle echtgenoten van toepassing

Secondair huwelijksvermogensstelsel: art 1387- 1474 BW. Er is een keuzevrijheid tussen de verschillende types. En binnen elk type zijn er dwingende bepalingen. * Het drievermogensstelsel= het wettelijk stelsel * EV man * EV vrouw * Gemeenschappelijk vermogen: gemeenschappelijke goederen * Het tweevermogensstelsel= scheiding van goederen * EV man * EV vrouw * Wat zij eventueel samen bezitten zijn onverdeeldheden -> notaris * Het eenvermogensstelsel= alleen maar gemeenschappelijke goederen -> via de notaris

Gevolgen van de keuze type stelsel: * Samenstelling vermogen * Rechten van de schuldeisers * Verdeling bij ontbinding door echtscheiding * Verdeling in geval van overlijden= openvallen nalatenschap

HOOFDSTUK 2: het wettelijk stelsel

Het stelsel van de wettige gemeenschap
Uitgangspunt = echtgenoten gehuwd voor 28 sept 1976
Wet van 14 juli 1976 => wettelijk stelsel => drievermogensstelsel => gelijkheid tussen man en vrouw

Voor wettelijk stelsel: BS 18 sept 1976 ( + 10 dagen)
= alle RG zijn gemeenschappelijk, ongeacht de herkomst
= het GV werd exclusief beheerd door de man
= het EV van de vrouw werd beheerd door de man
= het EV van de man werd beheerd door de man Het…...

Similar Documents