Exotické Opce

In: Business and Management

Submitted By akrij
Words 1875
Pages 8
Masarykova univerzita
Ekonomickosprávní fakulta
Studijní obor: Finance

Exotické opce
Seminární práce
Finanční trhy

Autor: Jiří Mayer
Brno 2014

Obsah 1 Úvod 3 2 Exotické opce 4 2.1 Co jsou to finanční deriváty 4 2.2 Opce 4 2.3 Členění opcí 4 2.4 Exotické opce 4 2.5.1 Bermundská opce 5 2.5.2 Asijská opce 5 2.5.3 Binární opce 6 2.5.4 Ladder opce 7 2.5.5 Bariérová opce 7 3 Závěr 9 4 Seznam zdrojů 10 4.1 Tištěné zdroje 10 4.2 Elektronické zdroje 10

1 Úvod Tato seminární práce je zaměřena na finanční deriváty a blíže se zabývá opcemi, což jsou finanční deriváty, které dávají jejímu držiteli možnost za daných podmínek uplatnit nákup nebo prodej podkladového aktiva. Nejdříve je vymezen pojem finanční derivát, dále pojem opce, a hlavním obsahem práce jsou jednotlivé vybrané typy exotických opcí. Cílem této práce je seznámení čtenáře s jednotlivými vybranými typy exotických opcí a snaha o jejich bližší přiblížení čtenáři, který se v této problematice příliš neorientuje. Práce je doplněna několika grafy pro lepší představu toho, jak daná opce funguje, a jedním řešeným příkladem uplatnění opce pro znázornění. Práce se zabývá hlavně bermundskými, asijskými, binárními, bariérovými a ladder obcemi. Jako základní literaturu pro tuto práci jsem zvolil publikaci Oldřicha Rejnuše Finanční trhy - 3.vydání.

2 Exotické opce
2.1 Co jsou to finanční deriváty Finanční derivát je finanční nástroj založený na podkladovém aktivu. Hodnota finančního derivátu se potom odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem může být prakticky cokoliv. Může se jednat o akcii, obligaci, nebo i o počasí.
2.2 Opce
Opce, z anglického option, je druh finančního derivátu, který dává jejímu majiteli právo v daném čase koupit nebo prodat předem domluvené zboží (často akcie) za předem dohodnutou cenu. Na rozdíl od futures, nebo swapu, není…...

Similar Documents

About Schoolworkyard

...Wiliam Gajski Ja idem na biologiju about an hour ago via mobile · Like Luka Lapanja iz cega ces ucit? jel imas nekakve knjige, skripte ili neki k pa da mogu fotokopirat about an hour ago via mobile · Like Wiliam Gajski Imam skripte kaj mi je dala od zene neka frendica kaj ide na pripreme iz bio.. briem da ima oko 130 str about an hour ago via mobile · Like · 1 Luka Lapanja Aj jel moš to donijet u školu, pa da si fotokopiram to 4 minutes ago · Like Wiliam Gajski moram pogledat dal mi opce doma il kod zene about a minute ago via mobile · Like Luka Lapanja dobro, samo molim te ako možeš to dofurat ovih dana a few seconds ago · Like Luka Lapanja pa ti ja slijedeći vratim a few seconds ago · Like Options OLDER POSTS Diana Dee Dee Jašarević jel ko napiso eng??? koja tema je najlaksa ( makar meni nijedna nije xd ) Like · · Follow Post · 5 hours ago Seen by 15 View all 9 comments Dominik Cvijanović Eee paa sad 4 hours ago · Like Diana Dee Dee Jašarević joj joj ... sto reci 4 hours ago · Like Options Antonija Gabrić jel gledala potacek izostanke? Like · · Follow Post · 8 hours ago Seen by 16 Luka Lapanja and Diana Dee Dee Jašarević like this. View all 15 comments Diana Dee Dee Jašarević kurvaa 7 hours ago via mobile · Like Antonija Gabrić 7 hours ago · Like Options Dominik Cvijanović Laura Šeremet nam je u vezi sa Biciklom tj sad je sa Motorkom hahahahahhahaha eee ako ona moze nac decka onda svatko moze......

Words: 15156 - Pages: 61

Implementation of Smtp and Pop3 Protocol in Java Programming Language

...spominjemo internu komunikaciju zaposlenika jedne firme bilo da je ona smještena u jednoj zgradi, ili na više kontinenata. Mail je omogućio jednostavno, jeftino i gotovo trenutno slanje poruka na bilo koji kraj svijeta, i zaista je teško da ćemo u budućnosti vidjeti neke drastične promjene u načinu njegovog rada, a i popularnosti. 8 2. MAIL SERVERI E-mail je samo jedna u moru aplikacija koje se koriste na internetu i prije nego što se počnemo baviti problematikom mail servera, prvo ćemo u kratkim crtama pokušati objasniti infrastrukturu na koju se oslanjaju sve internet aplikacije, pa meĎu njima i mail serveri. 2.1 Općenito o internetu Danas vjerovatno ne postoji civiliziran čovjek koji ne zna za pojam internet. Ipak, iako je to opće poznat termin za tehnologiju koja je čak od strane udruge Internet Society proglašena ljudskim dobrom[1] (što internet svrstava rame uz rame sa vodom, zrakom itd.), vrlo je malen broj ljudi koji malo dublje razumiju internet, a da ne govorimo o potpunom poznavanju kompleksnosti mehanizama na kojima on počiva. Cilj ovog rada i nije detaljno objašnjavanje principa rada interneta (za problematiku tog obima bilo bi potrebno više knjiga), pa ćemo ukratko objasniti osnovne pojmove vezane za internet kako bi mogli razumjeti daljnje izlaganje vezano za temu ovog diplomskog, a to su e-mail serveri. Postoji mnogo definicija o tome šta je internet. Neke od njih (u slobodnom prijevodu sa engleskog) glase:  Računarska mreţa koja se sastoji od......

Words: 15322 - Pages: 62

Nominalistic Money Theory

...razmjeni prethodila je razmjena dobara zasnovana na slučajnom obliku vrijednosti( neposredna razmjena). 2.3. Funkcija zalihe vrijednosti Novac je najlikvidniji oblik imovine jer ga je moguće pretvoriti u bilo koji drugi oblik imovine uz najmanje troškove takve aktivnosti( transakcijske troškove). Novac je stoga i vrlo pogodno sredstvo za očuvanje vrijednosti. Novac će funkciju zalihe vrijednosti i uspješnije obnašati ukoliko postoji njegova stabilnost, ali i povjerenje u njega. Ukoliko je vrijednost novca zavisna od vrijednosti neke kovine tada je to vezana valuta. Vrijednost novca može biti vezana za zlato – zlatni standard, odnosno srebro- srebreni standard. Novac realne , a ujedno i nominalne vrijednosti, upravo je zbog tog svojstva opće prihvatljiv i izvan monetarnog područja na kojem je zakonsko sredstvo plaćanja. 2.4. Funkcija svjetskog novca Funkciju svjetskog novca obnaša u potpunosti jedino punovrijedni novac, odnosno novac realne i nominalne vrijednosti. Funkciju svjetskog novca obnašao je punovrijedni robni novac te kovinski novac. Suvremeni papirni i depozitni novac mogu obnašati funkciju svjetskog novca pod uvjetima: * Da se ovaj novac prihvaća kao referentan. * Da postoji suglasnost korisnika ovog novca za izvršavanje transakcija u ovome novcu. Danas funkciju svjetskog novca obnašaju takozvane referentne valute, odnosno valute konvertibilne u suvremenome smislu konvertibilnosti[1]. 3.Novčane teorije Fenomen novca i njegova uloga u životu......

Words: 1592 - Pages: 7

Mengtrt

...prepoznavanja ugroţenih osoba i poduzimanja primjerenog djelovanja d) suradnje s medicinskim i nemedicinskim struĉnjacima e) rukovoĊenja f) sve navedene 15. U opisima svojstava obiteljske medicine navodi se kako je ona: opća, trajna, sveobuhvatna, koordinirana, suradna, usmjerena k obitelji i usmjerena k zajednici. Pri tome pojam opća 2 markoradja@gmail.com podrazumijeva sve osim: a) Namijenjenosti neselekcioniranim zdravstvenim problemima b) Namijenjena cjelokupnom puĉanstvu ne iskljuĉujući pojedine kategorije obzirom na dob, spol, klasu, rasu, vjeroispovijest ili bilo drugu kategoriju c) Lake i brze prostorne dostupnosti svom puĉanstvu d) Primjenu potrebne intervencije bez odgaĊanja svom puĉanstvu e) Liječenje samo onih bolesti koje imaju opće i samoizlječive simptome 16. Privremena nesposobnost za rad (bolovanje) moţe nastupiti zbog: a) vlastite bolesti b) dijagnostiĉke pretrage c) njege ĉlana obitelji d) izolacije zbog kliconoštva e) svega navedenog 17. Aktivno slušanje podrazumijeva sve osim: a) poklanjanje nepodijeljene pozornosti sugovorniku b) percepciju glasa, intonacije, pojave i govora tijela c) primanje poruka iz konteksta u kojemu je nešto reĉeno d) apsorbiranje svega ono što bolesnika izraţava bez dodavanja, oduzimanja ili mijenjanja e) propitivanje bolesnika kako bismo čuli ono što nam je važno za dijagnozu 18. Za pravilno lijeĉenje akutnih respiratornih infekata valja znati kako su u navedenih bolesti virusi uzroĉnici u: a) 10% sluĉajeva b) 25% sluĉajeva c)......

Words: 22126 - Pages: 89

Honore de Balzak

...svima tim ludorijama dati izvjesnu taštu harmoniju, koju je uostalom podržavalo lijepo držanje mladA čovjeka koji ima lijepe pištolje, pouzdan hitac i Anetu. - Charl je bio pariško dijete, koje su pariški život pa i sama Aneta naučili da sve radi s računom, dijete koje je već bilo starac pod maskom mladića. On je dobio onaj strašan odgoj društva u kome se, na jednoj večernjoj zabavi, učini mislima i riječima više zločina nego no što se učini zločina koje su kažnjava. U kome dosjetke ubijaju najveće ideje, u kome se čovjek u kome se čovjek smatra pametnim ukoliko ima točno gledište; a tu imati točno gledište znači ne vjerovati ni u što, ni u osjećanje ni u ljude, pa čak ni u događaje; tu se izmišljaju lažni događaji. Charl je bio čovjek opće omiljen, s roditeljima je bio suviše sretan, svijet mu je suviše laskao, i zato nije mogao imati uzvišenih osjećaja. Gospođa Grandet - bila je suha i slaba žena, žuta kao dunja nespretna, spora; jedna od onih žena koje kao da su stvorene da se prema njima rđavo odnosi. Imala je krupne kosti, veliki nos, veliko čelo, krupne oči i na prvi pogled nešto malo sličnosti sa osušenim voćem, u kojem nema više ni slasti ni soka. Zubi su joj bili crni i rijetki, usta okružena borama, a donja vilica šiljasta i povijena naprijed. To je bila krasna žena. Mada je izgledala smiješna, ova se je žena, koja je u mirazu i u nasljeđu donijela gospodinu Grandetu preko tri stotine tisuća franaka, vječito osjećala tako duboko ponižena, zavisnošću i......

Words: 3920 - Pages: 16

Vanjska (Spoljna) Trgovina I Poslovanje - Skripta - Seminarski, Diplomski, Maturski Radovi

...poduzeća trguju prema uzorcima što ih izlažu posjetiteljima sajma radi razgledavanja. Prikaz su najnovijih tehnoloških dostignuća pa pridonose poboljšanju kvalitete, racionalizaciji proizvodnje i pružanja gospodarskih usluga, racionalizaciji robne razmjene i smanjenju troškova. Osobitost je međunarodnog sajma u tome što se izložena roba u načelu ne prodaje, već se ostvaruje neposredan susret prodavatelja i potencijalnih kupaca. Najviše poslova se sklopi nakon završetka sajma. Roba ne mora biti izložena, prodaja se može obaviti na temelju prospekata, tehničkih opisa, nacrta ili kataloga; a ugovor i na temelju uzoraka (1 uzorak ide kupcu da ga može usporediti sa robom kad stigne. Dijeli se na: • opće (mješovite, univerzalne) međunarodne sajmove – izlaže se i nudi roba široke i proizvodne potrošnje iz svih krajeva svijeta (pr. Jesenski međunarodni zagrebački velesajam) • specijalizirane međunarodne sajmove – izlaže se skupina proizvoda određene gospodarske grane (pr. vino, elektronika) • međunarodne salone i izložbe – pojedini proizvodi zanimljivi za određeni krug potrošača Prednost za proizvođače je da upoznaju kupce sa svojim proizvodima i stupe s njima u izravan dodir, a za kupce da na jednom mjestu uspoređuju istovrsne proizvode različitih proizvođača i dobivaju informacije o uvjetima prodaje. Udruženje međunarodnih sajmova (U.F.I.) je osnovano 1925., danas ima 160 članica iz 64 zemlje.......

Words: 23909 - Pages: 96

Ethics Bussiness

...moralna ograničenja Etika je grana filozofije koja se bavi moralnom komponentom ljudskog života i obično se naziva filozofija morala. Ona odražava shvaćanje društva što je ispravno a što nije Ona podrazumijeva procjenu i primjenu moralnih vrijednosti koje društvo ili kultura prihvaćaju kao svoje norme. Proučavanje etike u zapadnom svijetu počinje prije 2500 godina METAETIKA – proučava karakteristike ili prirodu etike. Istražuje apstraktne pojmove kao što su dobro, ispravno, pravda i poštenje i pokušava identificirati one vrijednosti koje predstavljaju najbolje moralne vrijednosti. Temelj je mnogih medijskih kodeksa. Ona nudi širok temelj za etičko donošenje odluka, ali ne daje smjernice kako stići iz točke A u točku B NORMATIVNA ETIKA - razvija opće teorije, pravila i principe moralnog postupanja. Pravila i principi predstavljaju etičke markere bilo kojeg civiliziranog društva, smjernice zamišljene da se iz kaosa izvuku moralni red. Ona daje temelj etičkom odlučivanju. PRIMJENJENA ETIKA – grana filozofije koja se bavi rješavanjem problema. Ovdje se koriste saznanja izvedena iz metaetike i općih principa i pravila normativne etike da bi se rješavala konkretna etička pitanja. Etičke odluke se donose u određenom kontekstu koji uključuje političku, društvenu i kulturnu klimu. Kontekst ne određuje automatski ishod etičkog suda ali svakako ima utjecaj na njega. ČIN je ono što privlači našu pažnju djelima drugih i može nas navesti da njihova djela opisujemo kao etička ili neetička.......

Words: 7633 - Pages: 31

Topografija

...mogli pomoći spasiocima (vrstu i mjesto nezgode, ime unesrećenog i njegovo stanje, moguće teškoće pri spašavanju itd.). Kada stignemo do unesrećenog prvo mu treba pružiti prvu pomoć pa tek onda pozvati spasioce. Spasiocima ćemo reći svoje ime i prezime i mjesto gdje nas mogu naći ako budu potrebna dodatna objašnjenja. Prijava mora biti kratka, jasna i obuhvaćati sve što bi spasioce moglo zanimati. ·        Za kraj     Nećemo se izgubiti ako se dobro pripremimo za put i ako smo savladali orijentaciju, ali kako se ponekad ne može izbjeći i ova neprijatnost, treba biti pripremljen i za takav slučaj. Najvažnije je zadržati prisebnost i moć trezvenog rasuđivanja i odlučivanja. 11. Natjecanja i transverzale Uz dobru fizičku kondiciju i opće izviđačko znanje, transverzale i orijentacijska natjecanja nam dokazuju koliko smo savladali znanje topografije. Tu se prije svega vidi naše snalaženje sa zemljovidom u prirodi, te izrada topografskih radova. Orijentacijska natjecanja mogu biti po propozicijama DION-a, višeboji, NOT-ovi, krosevi i slična natjecanja koja neka udruga želi organizirati. I orijentacijskim natjecanjima i transverzalama zajednički je prelazak staze u prirodi koristeći stečena izviđačka znanja uz izradu zadataka. ·        Orijentacijska natjecanja     Prvo s čime se susrećemo kod orijentacijskog natjecanja je dobro poznavanje rada s topografskim zemljovidom. Ekipa mora prvo na zemljovidu riješiti zadatke kojima dobijamo kontrolne točke trase koju ćemo......

Words: 25713 - Pages: 103

Burze

...Exchange). Na drugom mjestu se nalazi Londonska efektna burza (London Stock Exchange), a na trećem Tokyijska efektna burza (Tokyo Stock Exchange). Spomenute tri burze tvore tzv. čarobni trokut međunarodne burzovne trgovine. Predmet istraživanja ovog rada je Zagrebačka burza kao jedino centralno mjesto trgovanja vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj. Iako se radi o mladoj burzi jer datira iz 1991. godine, ona ima važan utjecaj na tržištu kapitala Jugoistočne Europe. Ovaj se rad, pored uvoda i zaključka, sastoji od dva glavna dijela. Prvi dio uvodi u tematiku burzi kroz pojmovno određenje istih, kratku povijest te karakteristike razvoja hrvatskog tržišta kapitala. Drugi dio rada bavi se konkretno Zagrebačkom burzom. Tu će se dati uvid u opće podatke Burze, njenu povijest, vlasničku strukturu te naposlijetku uvid u dva glavna burzovna indeksa: CROBEX i CROBIS. 2. BURZE Burza (Exchange, Bourse, Bürse) je izraz za trgovačku ustanovu, odnosno organizirano i javno tržište na kojem se trguje standardiziranom robom, uslugama, domaćom i stranom valutom što je sve pobrojano u statutu i pravilima o trgovanju burze. Trgovanje se odvija u točno određeno vrijeme i po unaprijed propisanim postupcima. 2.1. Kratka povijest burze Ime burza datira iz 14. stoljeća, a smatra se da je nastalo od imena plemićke obitelji Van der Burse koja je živjela u Bruggeu u Belgiji. Kuća te obitelji nalazila se na glavnom trgu, a oko nje i u njoj sastajali su se trgovci kako bi obavili......

Words: 3170 - Pages: 13

Reality Tv

... 15 Uvod Sloboda govora sastavni je dio Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda iz 1948. godine, kao i mnogih nacionalnih zakonodavstava. Pravo stupa na scenu kad se prekrše prava drugih u tolikoj mjeri da nastupe štetne posljedice, a novinarska etika ima zadatak spriječiti da do njih uopće dođe. Više nije dovoljno da samo novinari znaju etička načela jer su novi mediji omogućili svima koji ih znaju koristiti sudjelovanje u javnim objavama. Budući da u suvremenim medijima svi mogu sudjelovati u javnome komuniciranju, bilo bi nužno da se svi sudionici komunikacijskih postupaka posredstvom masovnih medija upoznaju s osnovnim etičkim pravilima. Rad donosi studiju slučaja na primjeru teorirstičkog napada na Charlie Hebdo, francuski tjednik koji svojim karikaturama povlači tanku liniju između slobode govora i govora mržnje. Cilj rada je ispitati etiku objava članaka u magazinu i utvrditi postoji li razlika između slobode govora i govora mržnje.. Esej je pisan na temelju stručne literature i internetskih članaka vezanih uz problematiku teme. Koncipiran je u nekoliko poglavlja, odvajajući teorijsko određenje od studije slučaja. Konačko, autor donosi temeljne zaključke vezane uz predmet rada. 1. Sloboda govora Sloboda govora predstavlja samo jedno u nizu općih ljudskih prava, prava svakog pojedinca u cijelome svijetu. Zbog toga se kaže da je neko pravo opće ljudsko pravo, jer treba vrijediti za svakog pojedinca podjednako u......

Words: 3133 - Pages: 13

Bare Bones

...valu market e rke siz t e adv pro ise fit rs Starting a business entrepreneur traders s mar sole patent em ke idea st un pl t re rewards ss reca de oyin se ar ca rstand g pe ch sh breakeven analysis copyright trademark risks rise terp en prene s sine fo bu flow idea sh ca ess sin bu ur gths stren analysis fits plan d pro s an ue en , rev sts es co ss ne ak d we is s an gth alys en an pan pani com nesses com ited ed weak and lim te limit c bli pu em ce n astin ve ec ces sour ke w forresour th brea flo ing ow sh ca nsform t gr ke tra mar ies es priva str tre n lans en keve sg p rkets ma ch ea br ines ar le din busrstant rese opce de un ke ing pean mar oys of finalysis pl g an risks rk ema cas fore ets risks trad tion ribu e con valu ing ets add mark t sta ts s os ps crevenue rtu ding rstan unde h flow dg e casng bu ures ctess tti se l stru et share akn we mark legaand hs ngt stre Contents cash copyright maximise your performance;   1 About the exam   2  Notes: Corporate aims and objectives Understanding mission, aims and objectives �����������������������2   3  Notes: Assessing changes in the business environment concludes with a series of essay questions for exam practice. The superfluous bumpf that comes with other guides has been stripped away in order to leave......

Words: 27143 - Pages: 109

Platni Promet

...KONACNO NAMIRENJE NETO POZICIJA IZ NKS – a provodi HNB na kraju dana preko HSVP – a direktnim transferima • za pozitivnu poziciju – odobrava bancin racun za namiru • za negativnu poziciju – tereti bancin racun za namirenje ULOGA I ZNACAJ FINANCIJSKE AGENCIJE ( Fina ) • univerzalni i pravni sljednik Zavoda za platni promet • osnivac FINE je RH •187 lokacija na preko 125.000 m2 • cetri regionalna centra ( Zg, Split, Rijeka, Osijek ) • u 100 % - tnom državnom vlasništvu ali posluju iskljucivo na tražišnom principu • nadzor nad zakonitošcu rada ima Minstarstvo financija • nadzor nad financijskim poslovanjem ima Državni ured za reviziju – ISPIT !!!! UVODNO O FINI • višak prihoda nad rashodima ( dobit ) Fine rasporeduje se U: opce pricuve ( 20 % ) razvoj djelatnosti ( najviše do 30 % ) i u korist državnog proracuna • gubitak se pokriva iz opcih pricuva, ako to nije dovoljno onda iz državnog proracuna TIJELA AGENCIJE • uprava • nadzorni odbor DJELATNOST FINE - osnovne i komercijalne djelatnosti 10.4.2007. FUNKCIJE SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE ( SDA ) – nadzor HANFA • osnovana 18.4.1997. s radom zapocel a1999. • SDA je mjesto na kojem se u obliku eletronickog zapisa vode podatci o: izdavateljima vrijednosnim papirima vlasnicima DEMATERIJALIZACIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA • Skup tiskanje dionica • dematerijalizirane dionice se vode u SDA • nisu sva dionicka društva dematerijalizirala svoje dionice • problem: otprema,......

Words: 8680 - Pages: 35

Mister

... 2.1. Karakteristike birokracije Po Weberu moderni birokratizam, kakvog je on utemeljio, funkcionira na osnovi šest načela: 1) Postoji princip službenih područja ovlasti određenih pravilima tj. zakonom ili administrativnim regulacijama. Ovo načelo podrazumijeva distribuciju regularnih aktivnosti u birokratski uređenim strukturama na službene obveze. Svaki zaposlenik ima dužnost izvršavati jednu od tih obveza. Postoje također i zaposlenici kojima je dan autoritet za davanje naredbi kako bi se te obveze valjano i pravovremeno izvršavale, a taj je autoritet također distribuiran među službenicima i ograničen je pravilima. Zaposlenici, bilo oni koji izvršavaju obveze, ili oni koji nadgledaju izvršavanje tih obveza, moraju imati opće regulirane k valifikacije za svoju slu ž bu. Ispunjenjem ovih elemenata utemeljuju se birokratske ovlasti, odnosno birokratski management u p rivatnim ekonomskim dominacijama. Ovako shva ć ena birokracija je moguća samo u iznimno modernim državama i najnaprednijim institucijama kapitalizma. To je zato što je Weber osmislio idealan tip birokracije. Takve trajne i javne službene ovlasti sa točno utvrđenim sudstvom nisu povijesno pravilo, nego iznimka. U velikim, povijesnim, političkim strukturama, kao što su Germanska i Mongolska carstva te mnoge feudalne države, vladar je izvršavao najvažnije državne mjere preko svojih povjerenika, a oni nikad nisu imali točno definirano područje svojih ovlasti, nego se to mijenjalo za svaki......

Words: 3506 - Pages: 15

Internet Bankarstvo

...koji sami odredite -  unutar 12 mjeseci u budućnosti, • personalizirana ponuda proizvoda i usluga namijenjena isključivo pojedinom korisniku, • kupnja SIMPA, VIPme, Tomato i Tele2 prepaid bonova, itd. 4.3 Erste & Steiermarkische Banka U ovoj banci usluga Internet bankarstva naziva se NetBanking. Uvedena je relativno kasno u odnosu na druge banke, odnosno krajem 2002. godine. Kao i u ostalim velikim bankama uslugu NetBanking koriste fizičke osobe i poslovni subjekti. Kod ove banke autorizacija se odvija na treći način, odnosno upotrebom TAN kartice. Ova banka ne naplaćuje naknadu za ugovaranje usluge Internet bankarstva, TAN karticu dodjeljuju također besplatno, a mjesečna naknada je 5 kuna. U pogledu naknada za plaćanje opće uplatnice što građane najviše i zanima ona iznosi 0.25%, minimalno 1 kunu, a maksimalno 20 kuna. Kao i kod prethodne dvije banke slijedi pregled nekih usluga koje nudi ova banka kroz Internet bankarstvo.[8] • pregled stanja svih računa otvorenih u Erste & Steiermärkische banci, uključujući tekuće, štedne, žiro, kreditne i devizne račune, a isto tako i račune na koje korisnik NetBankinga ima punomoć, • pregled prometa po svim navedenim računima, • pregled svih transakcija zadanih putem NetBanking-a (proknjiženih, neproknjiženih, storniranih, neizvršenih i deviznih), • prijenos sredstava s jednog računa na drugi unutar Banke, • plaćanje svih vrsta računa u kunama općom uplatnicom (npr. račun za potrošnju vode,......

Words: 2958 - Pages: 12

Computer Aided Design

...se riješio nekakav inženjerski problem. Sa poboljšanjem računalne grafike, inženjerskih radnih stanica i grafičkih standarda računalom podržano inženjerstvo je počelo značiti računalno rješavanje inženjerskih problema sa podrškom interaktivne računalne grafike. CAE software se koristi na različitim tipovima računala, kao što su serveri i superračunala, inženjerske radne stanice pa čak i na osobnim računalima. Izbor računalnog sistema često uvjetuje snaga potrebna za izračun ili pokretanje CAE programa ili nivo i brzina grafike koja je potrebna. Trend je da se više koriste inženjerske radne stanice, posebno novi tipovi poznati kao supergrafičke radne stanice. Inženjeri koriste različite CAE alate, uključujući velike komercijalne programe opće namjene i mnoge specijalizirane programe napisane u tvrtci ili negdje u industriji. Rješenje jednog inženjerskog problema često zahtjeva utjecaj više CAE alata. Komunikacija podataka između ovih programa predstavlja izazov za većinu aplikacija. Podatci su obično provučeni kroz neutralne formate, standarde koji su razmjenjivi ili sistemske baze podataka. Tipični CAE program je napravljen od broja matematičkih modela enkodiranih algoritmima napisanih u programskom jeziku. Prirodni fenomen koji se analizira je predočen pomoću inženjerskog modela. Fizička konfiguracija je predočena pomoću geometrijskog modela. Rezultati, zajedno sa geometrijom, su vidljivi preko korisničkog sučelja na ekranu računala i preko slike. Sustavi za Računalom......

Words: 1292 - Pages: 6