Boekverslag Multatuli

In: Business and Management

Submitted By wytmaster1
Words 3511
Pages 15
Jesse Faber
V6C

Titelbeschrijving

Harry Mulisch, Ontdekking van de hemel, de bezige bij Amsterdam, 1e druk 1992 , 901 bladzijden
De eerste reactie achteraf.

|niet |een beetje|Erg|
Spannend||x||
Meeslepend| | |x|
Ontroerend|| x||
Grappig|x| | |
Realistisch| |x||
Fantasierijk|| | x|
Interessant|| |x|
Origineel| | |x|
Goed te begrijpen| |x||
Optimistisch|| x| |
Goed geschreven| || x| · Dit werk heeft mij aan het denken gezet. nee/ ja over. Alle aspecten van het leven, omdat het een combinatie is van: religie, vriendschap, historie
· Dit werk spreekt mij wel/niet aan, omdat het een goed verhaal is met tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen en prachtige dialogen.

Zes aandachtspunten
1 Aandachtspunt: Structuur
Reden van mijn keuze: Het boek heeft een opvallende structuur. Het boek begint met een proloog en eindigt met een epiloog. Het boek is volledig chronologisch verteld met uitzondering van de intermezzo's van de engelen en hun chef. De titel's van het hoodstukken vallen ook op, na het hoofdstuk snap je de titel en de titel dan vaak in een woord de strekking van het hoofdstuk weer. Het opvallende aspect zit hem in de stukjes die worden verteld door de engelen.Hierin wordt al aagegevn waar het verhaal op uit draait.Zo komt bijvoorbeeld in het proloog al aan bod dat ze een nieuwe messias willen creeren.Zoals ook wordt aangegeven op bladzijde 9 "Dat wij in ons Oneindige Licht een Vonk hebben voor elke mogelijke combinatie van een zaadcel en een eicel"

2 Aandachtspunt: De titel; Ontdekkinge van de hemel
Reden van mijn keuze:
Ik wil het hier over hebben, omdat het zowel letterlijk als figuurlijk in het boek voor. Ten eerste is Max sterrekundige die het heelal bestudeerd. Max staat uiteindelijk op het punt om de hemel te ontdekken, letterlijke verwijzing naar de titel. Dit staat teevens symbool voor de drang van de…...

Similar Documents

Het Succes Van Adam Mickiewicz’ Pan Tadeusz

...werk met een duidelijke nationalistische ondertoon. Ook de periode waarin het boek uit is gekomen heeft invloed gehad op het succes. Na de afronding van de vete tussen de families Horeszko en Soplica breekt de oorlog tegen Rusland uit in Pan Tadeusz. Iedereen is vol goede moed en overtuigd dat ze gaan winnen. In werkelijkheid is dit niet het geval en zullen de opstanden van 1830 en 1863 mislukken. Toch is een invloedrijk werk als Pan Tadeusz een goede herinnering waar ze voor aan het vechten waren. Zoals Tom Eekman geschreven heeft is Pan Tadeusz een kunstwerk dat aan geen bepaalde periode of school gebonden is en behoort het tot de tijdeloze meesterwerken van de Europese literatuur. Bibliografie Elsenaar, L. A., Mickiewicz: de Multatuli van Polen, Uitgeverij Mantis, 24 juni 2007 Hosking, G. en Schöpflin, G., Myths and Nationhood, London: Hurst 1997 Koropeckyj, R., ‘Narrative and Social Drama in Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz’, Slavonic and East European Review, nr. 76 (1998) Mickiewicz, A. en Eekman, T., Heer Tadeusz of de laatste strooptocht in Litouwen: een adelhistorie uit 1811-1812 in verzen, in twaalf boeken (1934), Amsterdam: M Bondi 2003 Milosz, C. Adam Mickiewicz, Russian Revieuw, vol. 14 nr. 4 (1955), pp. 322-331 Noyes, G. R., Pan Tadeusz or the last foray in Lithuania, A story of life among Polish gentlefolk in the years 1811 and 1812 in twelve books, London: J. M. Dent and Sons LTD. 1917 Vos, L., De Strijd van de Witte Adelaar,......

Words: 2017 - Pages: 9

Ja Ja

...regel in een column niet gerealiseerd kan worden. Hoewel essays soms gepubliceerd worden in dag- en weekbladen, onderscheidt het genre zich duidelijk van de journalistiek doordat het niet gericht is op de actualiteit van de dag; juist de reflecterende geest die er zich in weerspiegelt maakt er de waarde van uit, ook op langere termijn. Een essay kan een korte tekst zijn of de lengte hebben van een volledig boek (zoals dat bijvoorbeeld het geval was met Alexander Popes An Essay on Criticism (1711) of John Lockes An Essay Concerning Human Understanding (1690)), of kan zelfs meer delen omvatten zoals Popes An Essay on Man (1733-1734). De grondleggers van het genre zijn Michel de Montaigne en Francis Bacon. Essayisten In Nederland zijn Multatuli, Edgar du Perron, Menno ter Braak, H.A. Gomperts, Rudy Kousbroek, Piet Meeuse, Karel van het Reve en Joost Zwagerman auteurs die zich op het essay hebben toegelegd. Voor het genre is in Nederland de Jan Hanlo Essayprijs in het leven geroepen. Bekende essayisten uit België zijn Tom Lanoye, Dirk van Bastelaere, Toon Brouwers, Patricia De Martelaere, Hugo De Ridder, Yves Desmet, Stefan Hertmans, Geert van Istendael, Pierre Ryckmans en Max Wildiers. Binnen de Surinaamse letteren waren Rudi Kross en Anil Ramdas vertegenwoordigers van het genre. Citaat "Waar de wetenschap haar uitspraken het liefst met een haast oudtestamentische gestrengheid doet, lijkt het essay steeds voor de omweg te kiezen door historische dimensie te......

Words: 460 - Pages: 2

Boekverslag

...boek Boekverslag 2 Door: Maxim van Oort Klas: H4a 1) Auteur: Vonne van der Meer Titel: Take 7 Eerste uitgave: 30 maart 2007 Aantal bladzijdes: 141 Ik had het boek uit in de vakantie op 5 mei 2011 2) De belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal zijn: 1. Lars komt op het idee om in het verlaten dorpje Los Baños de Calderón, samen met zijn vrienden, een nepfilm te maken. 2. De burgermeester vertelt de verhalen over zijn dorp en hoe het was. Ook probeert hij Lars te verlijden om de film in zijn dorpje te maken. (de burgermeester weet niet dat de film nep is) 3. Het dorp komt tot leven dankzij de film. De inwoners geloven weer in de handel en het werk waarmee ze hun brood kunnen verdienen. De toeristen beginnen weer het dorp te bezoeken, zo ook het zwavelbad waar het dorp om bekend staat. 4. Het uit niets verdwijnen van Lars en zijn filmploeg. Ze hebben niks van zich laten horen en zelf na een half jaar is de rekening van het hotel, waar ze verbleven, nog steeds niet betaalt. 3a) De titel Take 7 is gekozen door de auteur omdat er in het verhaal een (nep)film wordt gemaakt en in films gaan de scènes soms niet goed en moeten ze over gedaan worden. In dit verhaal komt er zo’n filmbordje in voor dat er een scene 7 keer is overgedaan. Vandaar Take 7. b) Ik vind deze titel niet zo heel goed gekozen omdat je niet gelijk het beeld van het verhaal voor je hebt. Je weet bijvoorbeeld niet dat je met een nepfilm te maken hebt als je de titel leest maar......

Words: 1469 - Pages: 6

Lord of the Flies

...volgende ochtend een gesprek plaatsvind tussen Jack en Ralph, loopt dit uit tot een gevecht. Nadat Ralph | |het bos in is gevlucht, wordt de tweeling gevangengenomen en gaat Piggy door een van een heuvel afgerolde steen dood. De dag erna moet | |Ralph vluchten voor de dood, want ze willen hem namelijk vermoorden. Vlak voor dat Ralph wil opgeven, ziet hij een officier staan. Ze | |zijn gered en iedereen barst in tranen uit. | C Vorm Beschrijf voor alle onderstaande punten zo objectief mogelijk hoe het werk is geschreven en waaruit dat blijkt. Het zijn objectieve punten over de manier waarop het werk geschreven is. Gebruik het document ‘Boekverslag - extra informatie en literaire begrippen’ om te lezen hoe je onderstaande punten uit moet werken. | | |Uitwerking | |1 |verhaallijn(en) |Het boek is simpel geschreven, zonder bijkomst van nieuwe personen, plaatsen of | | | |verhaallijnen. Het gaat vanuit het oogpunt van Ralph | |2 |gebruik van tijdsvolgorde |Dit verhaal verloopt chronologisch. Van het begint tot het einde zijn er geen echte | | | |flashback, maar er zijn......

Words: 1574 - Pages: 7

Sefffie

...Verwerkingsopdracht Boek.   Deze opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Naam, Klas en datum van inlevering. 2. titel en schrijver van het boek. 3. verwerkingsopdracht (2 stuks, te kiezen uit onderstaande lijst) 4. boekverslag. Je kunt hiervoor dezelfde punten als bij Nederlands gebruiken. (Deze punten tref je hieronder nogmaals aan.) Lever je werk in via teletop in 1 document. Noem je document boek-naam-klas. Dus bijv. Boek-henk-h4q.   Verwerkingsopdrachten: In verwerkingsopdrachten laat je zien hoe het lezen van het boek jouw kijk op de schrijver of het onderwerp heeft beïnvloed en wat je ervan hebt geleerd. Vervolgens lezen we graag wat jij zelf van dit boek vond.   1. Kies een van de hoofdpersonen uit je boek. Houd een diepte-interview met deze persoon waarbij je vraagt naar motieven e.d. voor zijn/haar gedrag. Schrijf vragen en antwoorden zodanig uit in een A4'tje alsof het een verslag van een echt interview was. 2. Maak een top drie van de mooiste of de beste fragmenten uit je boek. Licht je top drie toe in een A4'tje. 3. Jouw boek is (misschien) ooit al eens verfilmd. Maak van wat jij het belangrijkste hoofdstuk van het boek vindt een filmscript. Geef daarbij zoveel mogelijk aanwijzingen voor de cameraman/vrouw. 4. Maak duidelijk wat de gevolgen voor dit verhaal zouden zijn als het zich op een andere plaats zou afspelen. 5. Schrijf een door jou gekozen gedeelte van het verhaal vanuit een ander vertelperspectief....

Words: 457 - Pages: 2

Bad Ass Upload

...[pic] Boekverslag ‘Joe Speedboot’ Rik Baken H5D Algemeen Auteur: Tommy Wieringa Titel: Joe Speedboot Druk: Eerste Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam, 2005 Jaar van eerste druk: 2005 Aantal pagina’s: 316 Motto Het motto van de roman luidt: “Er wordt gezegd dat de samoerai een tweevoudige Weg heeft van het penseel en het zwaard.” (Miyamoto Mushashi) Het motto keert ook terug in de twee grote delen van de roman: Penseel en Zwaard. Fransje Hermans is een grote bewonderaar van de samoerai en hij leest het boek van Miyamato Mishashi. Hij haalt diverse citaten aan uit het boek van de oude samoeraistrijder. Deze samoeraistrijder heeft in zijn leven geen enkel gevecht verloren.  In het deel Penseel tekent verteller Fransje alle gebeurtenissen in het dorp zo goed mogelijk op in de hoop er later profijt van te hebben. Hij wilde chroniqueur van zijn geboortedorp worden. Zijn droomvriendin PJ vraagt een keer of ze zijn dagboeken mag lezen: er is een hele wand vol met schriften in zijn kamer. Na de desillusie voor Tommy aan het eind van dit deel gaat hij in deel II de weg van het Zwaard op. Hij beschrijft geen gebeurtenissen meer op in zijn dagboeken, maar gaat zich als armworstelaar (de strijd,) ontwikkelen: de tweede weg van de samoerai: die van het zwaard. Genre  Zowel in de achterflaptekst als in de verschenen recensies wordt Joe Speedboot een ontwikkelingsroman genoemd. In dit soort romans wordt meestal de ontwikkeling van een hoofdfiguur in zijn jeugd of...

Words: 4167 - Pages: 17

Factors That Affects the Study Habits of Bachelor of Science in Information Technology Students of Neust

...The attitudes of both towards women or the natural environment, for example, can be explored. The lesson plan on American imperialism in the Philippines includes links to anti-imperialist speeches. See http://www.glencoe.com/sec/socialstudies/ushistory/tav2003/content.php4/381/5. |   | Document Exercise 9: Daily Life on Colonial Plantations |   | |   | | Indigo plantation, Tirhut, Bengal c. 1881. Note overseer's whip at extreme bottom right. From: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/dailylife_drawings/ilnviews/indigotirhut.jpg. | |   | | |   |      Three works are often employed to lend insight into the conditions on colonial plantations: three by Europeans and one by a Vietnamese: Multatuli (the pen name of Eduard Douwes Dekker), author of Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company (a free e-book at http://www.gutenberg.org/etext/11024); Adam Hochschild's King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa (Boston: Houghton Mifflin, 1998), Edward Morel, a British journalist who wrote Red Rubber: The Story of the Rubber Trade Flourishing on the Congo in the Year of Grace 1906 (London: T. Fisher Unwin, 1906), his earlier (1903) The Black Man's Burden (excerpted at http://www.fordham.edu/halsall/mod/1903blackburden.html), and Tran Tu Binh's The Red Earth: A Vietnamese Memoir of Life on a Colonial Rubber Plantation (Athens. OH: Ohio University Center for International Studies......

Words: 53758 - Pages: 216

Example of Iso

...9001-2000 | PT. Perkebunan Nusantara III | Jl. Sri Batanghari No.2Medan 20122 - Indonesia | (061) 845 2244 | kandir@ptpn3.co.id | | 3. Electricity | Service - 2000ISO 9001-2000 | PT. PLN (Persero) | Jl. Listrik No.8Medan 20112 | (061) 414 3401 | www.pln.co.id | 4. Edi Mulia | 1. Transportation | Service – 2003ISO 9001-2000 | PT. Eka Sari Lorena Transport | Jl. Sisingamangaraja No.11 KM 7Medan | (061) 787 5139 | www.lorena-karina.com | | 2. Leasing Service | Service – 2008 ISO 9001 | PT. Adi Sarana Armada | Jl. Gatot Subroto No.198Medan | (061) 845 3636 | kandir@ptpn3.co.id | | 3. PORTA FEED Adv. Chemical Handling System & TRASAR System Monitoring Technology | Product – 2009ISO 9001-2008 | PT. Nalco | Kompleks Multatuli IndahBlok E, No.24Medan 20151 | (061) 7781 8296 | www.nalco.com | 5. Valentina Chiuputri | 1. Amide , Biodiesel , Commodities , Cooking Oil , Fatty Acid , Fatty Alcohol , Gylcerine , Household Products , Margarine & Shortening , MCT , Palm Wax Derivatives , Soap Noodles , Soap , Specialty Fats . | Product – 2004ISO 9001-2000 | PT. Musim Mas | Jl. KL yos sudarso KM 7,8 Tanjung Mulia - Medan 20241 North Sumatera | (061) 661 5511 | www.musimmas.com | | 2. Palm Products , Rubber , Cocoa , Tea , Oil Palm Seeds | Product – 2002ISO 9001-2000 | PT. PP London Sumatera Indonesia tbk | Jl. Ahmad yani no.2 Medan - 20111 North Sumatera | (061) 453 2300 | www.londonsumatra.com | 6. Evalin Tresia Chan | 1. Iron......

Words: 777 - Pages: 4

Hate Speach

...incentives 199; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 2. 947 Ziniti 2008 Berk Tech LJ 605-607; Romero 2006 Vniversitas 209-210; Kreimer 2006 University of Penn LR 27; Urban & Quilter 2006 Santa Clara Comp & High Tech LJ 638; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 2. 948 Kreimer 2006 University of Penn LR 31; Urban & Quilter 2006 Santa Clara Comp & High Tech LJ 637-638. 949 Tambini et al Codifying Cyberspace 275; Kreimer 2006 University of Penn LR 27-28; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 14; Self Regulation of Digital Media 45. 950 Tambini et al Codifying Cyberspace 275; Kreimer 2006 University of Penn LR 27-28, 65; Arehart 2007 The Yale LJ Pocket Part 45; Nas The Multatuli Project: ISP notice and take-down (2004) http://www.bof.nl/docs/researchpaperSANE.pdf 1 (accessed on 21-10-2009) subsequently Nas The Multatuli Project 6. 951 This financial loss may occur in at least two different ways: increased operating costs due to having to determine which content is legal or not; and high damages awards as a result of costly lawsuits. In comparison, the value of keeping one client over the potential financial loss is marginal. Ziniti 2008 Berk Tech LJ 606; Brown 2008 Berk Tech LJ 456; Kreimer 2006 University of Penn LR 28-30; Arehart 2007 The Yale LJ Pocket Part 45; Alhert et al How ‘Liberty’ Disappeared 7-8; Self Regulation of Digital Media 8. 952 For example: Google and Skype agreed to censor their networks for the purposes of gaining large market shares in China. China is......

Words: 77880 - Pages: 312

Crossing Boundries- Souteast Asian & African Countries

...and is served with side dishes of meat and vegetables. Spices (notably chili), coconut milk, fish and chicken are fundamental ingredients.Indonesian traditional music includes gamelan and keroncong. Dangdut is a popular contemporary genre of pop music that draws influence from Arabic, Indian, and Malay folk music. The Indonesian film industry's popularity peaked in the 1980s and dominated cinemas in Indonesia,although it declined significantly in the early 1990s. Between 2000 and 2005, the number of Indonesian films released each year has steadily increased. The oldest evidence of writing in Indonesia is a series of Sanskrit inscriptions dated to the 5th century CE. Important figures in modern Indonesian literature include: Dutch author Multatuli, who criticized treatment of the Indonesians under Dutch colonial rule; Sumatrans Muhammad Yamin and Hamka, who were influential pre-independence nationalist writers and politicians;and proletarian writer Pramoedya Ananta Toer, Indonesia's most famous novelist.Many of Indonesia's peoples have strongly rooted oral traditions, which help to define and preserve their cultural identities. THAILAND [pic] Thailand is a country that lies in the heart of Southeast Asia. It is bordered to the north by Burma and Laos, to the east by Laos and Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia, and to the west by the Andaman Sea and the southern extremity of Burma. Its maritime boundaries include Vietnam in the Gulf......

Words: 7047 - Pages: 29

Fin de Siecle

...Lodeizen - Hugo Claus - Bert Schierbeek - Gerrit Kouwenaar - Hans Andreus - Simon Vinkenoog - Lucebert = keizer der Vijftigers De Zestigers = neo-realisten (heel toegankelijk) reactie op de Vijftigers. Vonden dat je niet moeilijk moet doen en blij moet zijn met alles wat je ziet. Iedere dag vol verwondering. Algemene kenmerken - Observatie leidt tot verwondering: “Als je goed om je heen kijkt, zie je dat de wereld gekleurd is” - Humor en ernst = vrolijker dan Vijftigers Literaire kenmerken - Reclameteksten - Citaten - Collagetechnieken - Eenvoudige spreektaal - Tijdschrift: Barbarber - Schrijvers: Bernlef en Schippers 10. Zie stencils J. Slaverhoff (blz 226( - Neo-romanticus in hart en nieren Piet Paaltjens = Multatuli - beide romanticus 12. Neo-romanticus...

Words: 2478 - Pages: 10