Boek Verslag

In: English and Literature

Submitted By rith777
Words 1288
Pages 6
Het Gouden Eihttp://www.marktplaza.nl/images/1/52/Krabbe-Tim-Het-gouden-ei-8194752.jpg
In het nederlands les lazen we Het Gouden Ei. Het werd door Tim Krabbe geschreven en het won een aantal prijzen, zoals de Gouden Kalf en diepzee prijs. Hij schreef ook andere boeken, zoals de grot, de renner enz. Uitgegeven in 1984 was het een hit thriller die werd opnieuw gemaakt in zowel Nederlands als Engels. De titel is verbonden op veel manieren om het boek en deze kleine functies maken het boek nog interessanter. Voor mij was het een goed boek, want het had een andere chronologische volgorde. Het had ook veel spanning in het en het is ook een page turner. Ik zal dit alles later uitleggen, maar laat ik eerst vertellen een korte samenvatting over het boek.
Synopsis
Rex en Saskia zijn op weg naar hun vakantiebestemming aan de Middellandse Zee. Onderweg stoppen ze bij een benzinestation om even uit te rusten. Saskia gaat naar het toilet en iets te drinken halen. Rex denkt aan de vakantie van drie jaar geleden. Op een gegeven moment was de benzine op. Saskia heeft toen drie uur in de auto moeten wachten, totdat Rex met brandstof terugkwam. Ze was toen helemaal overstuur. Als kind had ze een nachtmerrie gehad, waarin ze opgesloten zat in een Gouden Ei. Tijdens haar verblijf in de auto was deze nachtmerrie weer naar boven gekomen. Inmiddels wacht Rex al een hele tijd op haar, maar ook de medewerkers weten niet waar zij is. Daarna belt hij de politie en het hotel waar ze naar toe zouden gaan, maar niemand kan hem helpen.
Raymond Lemorne blijkt al zijn hele leven vreemde gedachten te hebben. Toen hij zestien was ging hij van een flat springen. Om er achter te komen, denkt hij dit gewoon te proberen. Het resultaat is, dat hij zes weken in het ziekenhuis moet liggen. Eenentwintig jaar later is hij scheikundeleraar. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Er komt weer een absurde…...

Similar Documents

Lang Leve de Lezer

...zijn alomtegenwoordig. De bovengenoemde Bauerlein is professor Engels aan de Emory-universiteit. Hij schreef het boek The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future (Or, Don't Trust Anyone Under 30). Ook werkte hij mee aan een grootschalige studie naar leesgedrag van Amerikaanse volwassenen (National Endowment for the Arts, 2004). Uit dit onderzoek bleek dat jongeren van 18 tot 24 jaar in 2002 28% minder lazen dan 20 jaar eerder. In deze paper onderzoeken we het leesgedrag en de leesattitude van Nederlandse en Amerikaanse studenten tussen 18 en 25 jaar. De volgende vier vragen vormden de leidraad voor onze literatuurstudie: * Hoe populair is lezen als tijdsbesteding bij Nederlandse en Amerikaanse studenten? * Welke boeken en welke genres spreken Nederlandse en Amerikaanse studenten het meest aan? * Welke variabelen spelen een rol in het leesgedrag en de leesattitudes van Nederlandse en Amerikaanse studenten? * Hoe doeltreffend waren recente leesbevorderingsprojecten in Nederland en de Verenigde Staten? Als studenten toegepaste taalkunde zijn we vaak bezig met de grammatica van talen. Dat neemt echter niet weg dat we ook geïnteresseerd zijn in literatuur en zo nu en dan van een goed boek willen genieten. We vragen ons af of dit ook geldt voor onze leeftijdsgenoten. We vermoeden namelijk dat het boek het voorbije decennium ernstig aan populariteit ingeboet heeft, onder andere door de technologische......

Words: 14202 - Pages: 57

Paper

...werkvormen 36 8.6 Literatuur 37 8.7 Presentieplicht 37 8.8 Toetsing en beoordeling 37 8.9 Weekplanning 37 Bijlage 1 Beoordelingscriteria Individuele marktverkenning 40 Bijlage 2 Beoordelingscriteria Rapport Productconcept Brand X 41 Bijlage 3 Beoordelingscriteria Verpakking Brand X 42 Bijlage 4 Beoordelingscriteria Pitch Brand X / Event Y 43 Bijlage 5 Individueel logboek project (procesbeoordeling) 44 Bijlage 6 Beoordelingscriteria Creatief proces Brand X 45 Bijlage 7 Vaardigheidsmeter Samenwerken Peerassessment Brand X 46 Bijlage 8 Samenwerken/plannen-verslag proces Brand X 48 Bijlage 9 Procesbeoordeling ‘plannen’ Brand X / Event Y door docent 49 Bijlage 10 Beoordelingscriteria Evenementvoorstel Event Y 50 Bijlage 11 Beoordelingscriteria Communicatieplan Event Y 51 Bijlage 12 Beoordelingscriteria Communicatiemiddelen Event Y 52 Bijlage 13 Samenwerken/plannen-verslag proces Event Y 53 Bijlage 14 Feedbackformulier opdracht Doelgroepgericht schrijven 54 Bijlage 15 Beoordelingsformulier Doelgroepgericht schrijven (Advertorial) 56 Inleiding Er komt steeds meer interesse voor communicatie en communicatiemanagement. Aanvankelijk werd communicatie vooral geassocieerd met uitvoerende activiteiten zoals het schrijven van artikelen, het onderhouden van perscontacten en het ontwikkelen van advertentiemateriaal. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de functie die communicatie voor organisaties kan vervullen op strategisch niveau. De......

Words: 15085 - Pages: 61

Vrienden Van Amstel Live Verslag

...Vrienden van Amstel LIVE! Een beschrijving van het evenement Iedereen kent het succesvolle concept: De Vrienden van Amstel LIVE!  Tijdens dit jaarlijks terugkerend publieksevenement treden de beste pop- en rockartiesten van Nederland op in de typische vrienden-onder-elkaar sfeer. Over 8 uitverkochte avonden brengen ruim 100.000 mensen een bezoek aan de grootste kroeg van Nederland. Ongeveer vijftien artiesten verzorgen een programma van drie uur en treden vooral samen op in verrassende combinaties. Ook alles op het gebied van licht en special-effects worden ingezet. Doelgroep Amstel segmenteert haar doelgroepen niet op traditionele wijze, maar gaat op zoek naar interessegebieden die vrienden met elkaar delen. Met Vrienden van Amstel LIVE! creëerde Amstel een geweldige brand experience. De doelgroep zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 jaar tot ongeveer 55 jaar. De Vrienden van Amstel LIVE! spreekt een brede doelgroep aan jong, oud, hoog en laag inkomen, iedereen die van de Nederlandse artiesten houdt, van deze sfeer en setting is aanwezig. Uitgewerkt programma van het evenement Line up 2013: • Marco Borsato • VanVelzen • Bløf • De Dijk • Nick & Simon • Rob de Nijs • Ilse DeLange • Xander de Buisonjé • Gers Pardoel • Dinand Woesthoff • Di-Rect • Jeroen van Koningsbrugge • Acda en De Munnik • Sandra van Nieuwland • Rowwen Hèze • Nielson Het 15 jarig jubileum van De Vrienden van Amstel LIVE! werd in......

Words: 1634 - Pages: 7

Sefffie

...Verwerkingsopdracht Boek.   Deze opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Naam, Klas en datum van inlevering. 2. titel en schrijver van het boek. 3. verwerkingsopdracht (2 stuks, te kiezen uit onderstaande lijst) 4. boekverslag. Je kunt hiervoor dezelfde punten als bij Nederlands gebruiken. (Deze punten tref je hieronder nogmaals aan.) Lever je werk in via teletop in 1 document. Noem je document boek-naam-klas. Dus bijv. Boek-henk-h4q.   Verwerkingsopdrachten: In verwerkingsopdrachten laat je zien hoe het lezen van het boek jouw kijk op de schrijver of het onderwerp heeft beïnvloed en wat je ervan hebt geleerd. Vervolgens lezen we graag wat jij zelf van dit boek vond.   1. Kies een van de hoofdpersonen uit je boek. Houd een diepte-interview met deze persoon waarbij je vraagt naar motieven e.d. voor zijn/haar gedrag. Schrijf vragen en antwoorden zodanig uit in een A4'tje alsof het een verslag van een echt interview was. 2. Maak een top drie van de mooiste of de beste fragmenten uit je boek. Licht je top drie toe in een A4'tje. 3. Jouw boek is (misschien) ooit al eens verfilmd. Maak van wat jij het belangrijkste hoofdstuk van het boek vindt een filmscript. Geef daarbij zoveel mogelijk aanwijzingen voor de cameraman/vrouw. 4. Maak duidelijk wat de gevolgen voor dit verhaal zouden zijn als het zich op een andere plaats zou afspelen. 5. Schrijf een door jou gekozen gedeelte van het verhaal vanuit een ander vertelperspectief....

Words: 457 - Pages: 2

Maatschappijleer

...van der Kaaden (dys) & Wouter Donkers Inhoud Het probleem 2 Onze motivatie: 2 Is het echt een maatschappelijk probleem? 2 De feiten: 3 Voorspelling bevolkingsgroei: 4 De betrokkenen 5 Belangen van betrokkenen 6 Oplossingen 7 Samenvatting 8 Conclusie 9 Het probleem Wij hebben gekozen om het probleem van overbevolking te behandelen. Hiermee bedoelen wij niet het probleem van te weinig plaats voor de mens om te leven, we gaan het eigenlijk vooral hebben over het tekort aan voedsel dat overbevolking met zich mee brengt. Onze motivatie: Wij hebben voor dit onderwerp gekozen na het lezen van het boek ‘Inferno’, een boek geschreven door Dan Brown. In dit boek wordt overbevolking neergezet als een probleem wat zou kunnen leiden tot het einden van de mens. Wij wouden dus graag weten of het probleem nu echt zo groot is zoals in het boek wordt gesuggereerd. Is het echt een maatschappelijk probleem? Om te weten of het wel een echt maatschappelijk probleem is, moet het probleem een paar typische kenmerken hebben. Een van deze kenmerken is dat het probleem grote groepen mensen aangaat, dit is uiteraard het geval bij overbevolking aangezien het over bijna de hele mensheid gaat, het is geen persoonlijk probleem aangezien het probleem door iedereen wordt veroorzaakt, wat dus betekent dat één persoon er niks aan kan veranderen. Verder veroorzaakt overbevolking ook vele anderen problemen, overbevolking zorgt er namelijk ook voor dat er een tekort aan......

Words: 2812 - Pages: 12

Project Handleiding

... | |taalgebruik moet grammaticaal en stilistisch correct zijn. | |11 |Vormgeving |De lay-out en typografie van het rapport moeten overzichtelijk en consequent zijn.| | | |De vormgeving is verzorgd. | |12 |Gebruik illustraties en bijkomende teksten|Noten, citaten, schema’s en illustraties moeten op correcte wijze worden gebruikt.| Tabel 32.1 Criteria eindrapport NBTenslotte: G gebruik bij het opstellen van het rapport het boek Taaltopics: Rapporteren en/of het boek Projectmanagement van Roel Grit. 6 Individueel procesverslag Iedere student maakt in toetsweek 2 een individueel procesverslag. Hierin gaat hijje et verslag gaat in op de gang van zaken gedurende het project en jezijn je eigen reflectie op deze gang van zaken. Het individueleel procesverslag omvat minimaal 3 pagina’s en moet in enkelvoud worden ingeleverd bij de projectbegeleider. Het procescijfer is een individueel cijfer dat wordt toegekend door de projectbegeleider.. Voor het format zie bijlage C achter in dit Handboek. Je levert je IPV hardcopy in bij de projectbegeleider. Let op: Als je je IPV te laat inlevert, dan gelden de volgende regels: Bij 1 dag te laat inleveren = 1 punt aftrek; 2 dagen te laat = 2 punten aftrek; 3 dagen of langer te laat = 3 punten aftrek. Het......

Words: 7152 - Pages: 29

Sanoma Factsheet

...Media B.V. INHOUD VERSLAG: Inleiding DESTEP Formulier Factsheet. Inleiding Naar aanleiding van de gegeven informatie en door het maken van de opdrachten heb ik van mezelf geleerd, dat ik niet van nature tech-savvy ben. Het heeft mij enig tijd gekost om de databases te begrijpen en gebruiken. Eenmaal onder de knie vond ik het echter heel leuk om te doen, vooral het Lexisnexis krantenbak was handig en ik zie het nut er van. Ik heb niet zoveel tijd in de bronnen gestoken als waarschijnlijk de bedoeling was omdat ik ermee worstelde, maar het resultaat mag er hopenlijk zijn. Stap 1: Bepaal de branche Bepaal hier de omgeving waarin de organisatie die je gekozen hebt thuishoort. Soms is dat rechtstreeks uit de REACH-classificatiecode af te leiden. REACH gebruikt SBI (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 (voorheen BIK) en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij gebruiken dit om bedrijven in te delen naar hun hoofdactiviteiten), en die code wordt ook door de KvK en REACH gebruikt. Handig voor je onderzoek, dus! Voorbeeld: Stichting buurtzorg Nederland is een middelgrote onderneming in SBI 88101 Branchecode jouw organisatie | SBI 5814 | Stap 2: Stel onderzoeksvragen op Invulschema: Wie | Zijn de concurrentenIs het doelgroep voor rapportIs onze minister(ie)Zijn deskundigen bij branche & bij Sanoma | Wat | Is het branche codeZijn de grootste actuele ontwikkelingenIs het doel van dit verslag/rapportZijn de......

Words: 6626 - Pages: 27

Leisure de Kuip Rotterdam

...mijn leisure-opdracht is gevallen op De Kuip. Bij het zoeken naar een onderwerp heb ik gekeken naar mijn eigen interesses. Ik kwam daarbij al snel uit bij het voetbal. Als Feyenoord-fan is dit dan ook de uitgelezen kans om me eens meer te verdiepen in het stadion, en vooral de plannen van het stadion voor de toekomst. Ondanks het aantal grote artiesten die in het verleden in de Kuip een optreden hebben gegeven, staat De Kuip de afgelopen jaren bekend als een Voetbalstadion, maar ook niet meer dan dat. Hoe komt dit? Hoe kan dit worden opgelost? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Aan de hand van deze vragen ben ik onderzoek gaan zoen. Mijn bevindingen heb ik in dit rapport uitgewerkt. Ondanks dat ik hier een boek over zou kunnen schrijven heb ik het verslag moeten beperken tot 4 pagina’s. Mijn eigen visie heb ik als bijlage toegevoegd. Algemeen Op 23 Juli 1936 is Stadion Feijenoord opgeleverd. Door de opvallende architectuur werd het stadion al snel ‘De Kuip’ genoemd. Het stadion bood plaats aan ongeveer 65.000 toeschouwers. De meeste bezoekers op één dag was in 1968, waar de wedstrijd Feyenoord-Twente bijna 65.500 bezoekers trok. Rond de jaren 80 in de vorige eeuw ontstonden de eerste twijfels over de Kuip. Er was veel achterstallig onderhoud en het stadion was slechts aan één zijde overdekt. Daarnaast kwamen er uit Amsterdam steeds meer geruchten over de bouw van een nieuw stadion, wat veel moderner zou zijn dan de Rotterdamse Kuip. Hierdoor dreigde De......

Words: 2199 - Pages: 9

Product Placement

...er allemaal? Ook door een enquête aan leeftijdsgenoten proberen wij uit te zoeken, hoe de gemiddelde tiener beïnvloed wordt. Groetjes Marlot Stuiver en Carlijne Peeks Inhoudsopgave Voorwoord……………………………………………………………………………………..1 Inhoudsopgave……………………………………………………………………………….2 Inleiding P.P…………………………………………………………………………………….3 Geschiedenis reclame……………………………………………………………………..5 Krantenartikelen………………………………………………………………………………6 Deelvraag 1……………………………………………………………………………………..10 Deelvraag 2……………………………………………………………………………………..14 Anatomie van de verleiding…………………………………………………………….17 Deelvraag 3……………………………………………………………………………………..22 Krantenartikelen incl. Apple…………………………………………………………….28 Golden globes nominaties……………………………………………………………….32 Film verslag ‘the greatest movie ever sold’……………………………………..34 Deelvraag 4………………………………………………………………………………………40 Gouden Loekies……………………………………………………………………………....45 Conclusie………………………………………………………………………………………….47 Bronnenlijst……………………………………………………………………………………..48 Logboeken M+C……………………………………………………………………………….49 Enquête……………………………………………………………………………………………51 Waar gaat het hier eigenlijk allemaal over? Over product placement. Of te wel in het Nederlands Sluikreclame. De media word steeds commerciëler er word nu veel meer gebruikt gemaakt van reclame dan vroeger. Maar de adverteerders zijn gaan twijfelen en gingen opzoek naar andere manier. Ze gingen nieuwe vormen ontwikkelen. Veel van deze nieuwe vormen zijn hybride boodschappen. Hybride boodschappen......

Words: 14921 - Pages: 60

Projectmanagement

...Projectmanagement Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vijfde druk, 2008 Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 978-90-01-80262-2 Aantal pagina’s boek: 192 Aantal hoofdstukken boek: 12 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2008 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per email aan info@studentsonly.nl. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Het project Mensen en projecten Het project van begin tot eind De planning Maken van plan van aanpak Vergaderen Een interview afnemen Een brief schrijven Een rapport schrijven Een presentatie houden Een managementsamenvatting maken Een offerte maken pag.3 pag.6......

Words: 6381 - Pages: 26

Marketing

...Inleiding Marketing draait om de juiste vragen stellen. Dit is een interessant gegeven en het lijkt me leuk om mij in marketing te verdiepen. Daarom heb ik dit onderwerp gekozen. Ook lijkt mij het beroep marketingmanager een leuk beroep. Ik wil meer over dit beroep weten en door dit verslag te maken krijg ik al een beetje met het beroep te maken. Ik wil op deze manier uitvinden of deze branche bij mij past. Daarom ga ik een interview houden met een marketingmanager. Ik wil uitvinden hoe een marketingplan in elkaar wordt gezet en ik wil proberen een marketingplan voor een nieuw product op te zetten. Ik ga allerlei dingen over marketing uitzoeken, zodat ik een goed marketingplan kan opzetten. Zo ga ik uitzoeken wat marketing precies is, wat de marketingmix is, hoe een marktonderzoek wordt gedaan en of er beperkingen zijn bij marketing door regels van de overheid. Ik ben van plan de meeste informatie voor mijn verslag op internet te vinden. Daarnaast lees ik marketingboeken en probeer daar veel informatie uit te halen. Ook volg ik het nieuws, zodat ik nieuwe ontwikkelingen van de marketing kan volgen. Wat is marketing en waarom is marketing zo belangrijk voor bedrijven? Sommige mensen denken dat marketing reclame is, of verkoop. Maar marketing is veel meer dan dat. Bij marketing wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant, en zo probeert een onderneming haar positie op de markt te verbeteren. Marketing kan op 3 niveaus uitgevoerd worden: -......

Words: 6646 - Pages: 27

Free

...meesterstuk Als je wilt samenwerken met collega’s op inhouden van een kennislijn die weergeeft op welk gebied je je begeeft dan kan dat altijd. Tekst die dat oplevert vat je kort samen voor en in dit werkstuk en voeg je toe als bijlage(n). Verder is samenwerken op het niveau van intervisie buitengewoon aanbevolen. Je kunt daar dan in je meesterstuk op relevante plaatsen voorbeelden van geven. E.e.a. maakt dan duidelijk hoe je tijdens je onderzoek gebruik hebt gemaakt van de inbreng van anderen. Richtlijnen over de begeleiding van het meesterstuk Alleen afgeronde hoofdstukken worden in critical-friendsgroepen a) gedeeld, b) begeleid. Daarna is revisie voor verantwoordelijkheid van de student. Een kladversie van het totale verslag wordt door de begeleider nagekeken en voorlopig beoordeeld (zie criteria, zoals vermeld achteraan in dit document): - Als de begeleider het stuk rijp acht voor een waardering van 6(0) dan stelt zij/hij de student daarvan in kennis en geeft groen licht voor de eindversie - Als de begeleider verwacht dat het stuk na enige aanpassing een hogere waardering zou kunnen krijgen dan 6(0) dan stelt zij/hij daarvan student op de hoogte en geeft sobere aanwijzingen m.b.t. sommige te verbeteren of nader te belichten onderdelen; - Als de begeleider het stuk een waardering zou geven tussen hoger dan 5(0) maar lager dan 6(0), dan stelt zij/hij daarvan student op de hoogte en geeft sobere aanwijzingen m.b.t. sommige te verbeteren of nader te......

Words: 6814 - Pages: 28

Sv Boeije

...Samenvatting: boek "Analysis in qualitative research", Boeije, H.R. MTS-3: Data-analyse (Universiteit Utrecht) Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Wailon Tai (wailon_tai@hotmail.com) Hoofdstuk 1 - Introductie Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek In kwantitatief onderzoek worden hypothesen afgeleid uit de vooraf geselecteerde theorie en literatuur. Deze hypothesen worden getoetst door middel van onderzoek. De verschillende bouwblokken waaruit een hypothese bestaat en de relatie tussen hen, worden omschreven als ‘variabelen’. Observaties worden gemaakt aan de hand van een groot aantal casussen, voornamelijk door middel van gestandaardiseerde maatregelen. Er wordt gewerkt aan de hand van getallen waarbij statistische criteria worden gebruikt om te berekenen of de resultaten de hypothese bevestigen of juist verwerpen. Daarna probeer je de uitkomsten te verklaren door de resultaten terug te koppelen naar de theorie. In kwalitatief onderzoek wordt de literatuur vooral gebruikt om te begrijpen wat er zich afspeelt binnen het veld en om theoretische perspectieven te ontdekken om een bepaald sociaal fenomeen te bekijken. Data collectie gebeurt d.m.v. semi gestructureerde meet instrumenten die de onderzoeker zelf ontwikkelt en die zich ontwikkelen naarmate het onderzoek vordert. De resultaten bestaan uit een beschrijving van het veld door gebruik te maken van verschillende relevante theoretische concepten, die nodig zijn om de deelnemers......

Words: 21658 - Pages: 87

Stijn Streuvels En Ausonius' Mosella

...grammatica’s en tekstboekjes veel humaniorastudenten in de vorige eeuw de oude talen studeerden. Zijn lijst van Nederlandse vertalingen verscheen in 1924, vier jaar na het tweede luik van Streuvels’ Genoveva, en vermeldt de vijf fragmenten uit Ausonius’ Moezelgedicht. De Rynck en Welkenhuysen geven als aanvulling tussen haakjes: ‘uit het Duits vertaald’. De roman had ik toen nog niet gelezen. En wellicht was en ben ik niet de enige, ondanks mijn grote belangstelling voor Streuvels. Het werk was niet eens opgenomen in het tweede deel van Volledig werk dat in 1972 bij Orion verschenen was. In zijn inleiding had Marcel Janssens het over ‘notities van cultuurhistorische aard, die zijn bewerking tot vervelens toe overladen’, ‘het overgedetailleerde boek’ en ‘documentaire uiteenzettingen die naar de steekkaartendoos ruiken.’ Die vermelding van een intermediaire vertaling van Ausonius via het Duits nam mijn aanvankelijke verrassing helemaal weg. Zij deed me toen wel voor het eerst naar Streuvels’ roman grijpen, die als achtste deel was opgenomen in de uitgave van het verzameld werk in de vijftigerjaren. Ik houd aan die lectuur een aardige indruk over. Acht jaar nadat ik had vastgesteld dat er een kleine band was tussen Streuvels en Ausonius, heb ik de Genoveva weer ter hand genomen, alleen maar om de door Streuvels vertaalde verzen van Ausonius nog eens op te zoeken. In 2000 had ik het plan opgevat om de Mosella van Ausonius, die nog nooit volledig in het Nederlands was......

Words: 6024 - Pages: 25

Logivisie Adviesrapportage Aurora

...3. Product uitbreiding 16 3.1 Productgroepen 16 3.2 Product eigenschappen 16 3.3 Marktverkenning 17 3.4 Conclusie/ Advies 17 4. De mogelijkheden van uitbesteding 18 4.1 Wat zijn de voordelen en de nadelen van uitbesteding? 19 4.2 Mogelijke voordelen van uitbesteding uitgewerkt: 19 4.3 Mogelijke nadelen van uitbesteding uitgewerkt: 20 4.4 Welke activiteiten kunnen worden uitbesteed door Aurora en welke niet: 21 4.4 Welke activiteiten kunnen worden uitbesteed door Aurora en welke niet: 21 4.5 Multi criteria analyse 24 4.6 Request for Proposal 26 4.7 Conclusie / advies 27 5. Algemene Conclusie: 28 Deel opdracht 1 28 Deelopdracht 2 28 Deelopdracht 3 28 Bronnenlijst 29 Bijlagen 30 1.Inleiding 1.1 Aanleiding Dit verslag is geschreven door het advies bureau Logivisie in opdracht van de logistiek dienstverlener Aurora. Aurora is een logistiek dienstverlener met een hoofdkantoor in China die gespecialiseerd zijn in transport en warehousing. Voor de klant Printox runt Aurora een Europees Distributie Centrum (EDC) waarin zij onder andere value-added logistieke activiteiten uitvoeren met betrekking tot het verpakken van cartridges. Op dit moment is de productielijn in het EDC voor het verpakken van cartridges voor een grootdeel handmatig met een capaciteit van 2,5 miljoen cartridges per jaar. Uit acquisitie van Printox blijkt dat er een groei in afzet volume zal plaats vinden, het afzetvolume in 2011 is 5 miljoen cartridges per jaar. Het is de verwachting...

Words: 9324 - Pages: 38