Biến Đổi Khí Hậu

In: Science

Submitted By adidaphat
Words 13744
Pages 55
VIỆN CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
MÔN: MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN
___((___

TIỂU LUẬN:

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
LÊN SỨC KHỎE CON NGƯỜI

GVHD : GS.TSKH. LÊ HUY BÁ SVTH: TRẦN NAM OANH_07715021 Lớp : ĐHMT3B

T.p Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 7 năm 2009

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn đến trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp cơ sở, vật chất cho chúng em được học tập như ngày hôm nay; cảm ơn Viện Công Nghệ Và Quản Lý Môi Trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được học môn Môi Trường Cơ Bản. Và đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Tiến Sĩ Khoa Học Lê Huy Bá – thầy phụ trách môn Môi Trường Cơ Bản đã cung cấp kiến thức về đề tài “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sức khỏe con người” cho em. Theo em, đây quả là một đề tài hay và bổ ích. Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận, do thời gian có hạn cộng với hiểu biết còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót; mong thầy thông cảm và góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy.

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 2
I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2
1. Khái niệm về biến đổi khí hậu 2
2. Nguyên nhân 2
2.1. Do các quá trình tự nhiên 2
2.2. Do hoạt động của con người 2
3. Tác động 6
3.1. Thể hiện 6
3.1.1. Sự ấm nóng toàn cầu 6
3.1.2. Elnino và Lanina 8
3.2. Ảnh hưởng 12
3.2.1. Nông nghiệp 12
3.2.2. Công nghiệp 14
3.2.3. Du lịch 14
3.2.4. Y tế 15
3.2.5. Sinh hoạt của người dân 16
II.ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 16
1. Bệnh truyền qua vật chủ trung gian( sốt xuất huyết, sốt rét) 16
2. Bệnh truyền qua đường hô hấp (viêm họng, viêm phổi) 20
3. Bệnh lây lan qua đường ăn uống (tiêu chảy cấp) 23
4. Bệnh không…...

Similar Documents

Duy Vat Bien Chung

...Phép biện chứng duy vật 11:01 Dao No comments Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1. Nguyên lý mối liên hệ phổ biến a. Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Đối lập với quan điểm biện chứng, quan điểm siêu hình coi sự tồn tại của các sự vật và hiện tượng trong thế giới là những cái tách rời nhau, giữa chúng không có sự liên hệ tác động qua lại, không có sự chuyển hóa lẫn nhau và nếu có chỉ là sự liên hệ mang tính chất ngẫu nhiên, gián tiếp. Ngược lại, phép biện chứng duy vật cho rằng, sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng của thế giới không phải là sự tồn tại tách rời và cô lập lẫn nhau, mà chúng là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất đó những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc và phụ thuộc, qui định lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau. Ví dụ: tự nhiên theo nghĩa rộng, là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan. Xã hội chỉ là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội một mặt, phụ thuộc vào các qui luật tự nhiên, nhưng mặt khác còn phụ thuộc vào những qui luật xã hội, trong đó con người là chủ thể của lịch sử xã hội. Do đó, xã hội không thể là cái gì khác, mà chính là một bộ phận đặc thù, được tách ra hợp qui luật của tự nhiên, là hình thức tổ chức vật chất cao nhất của vật chất trong quá trình tiến hoá liên tục, lâu dài của tự nhiên. Tính chất của mối liên hệ: tính khách quan, tính phổ biến và tính......

Words: 8067 - Pages: 33

Education

...Lời nói đầu Nền kinh tế phổ biến hiện nay là nền kinh tế nâu, là nền kinh tế gắn liền với khai thác và sử dụng tài nguyên hóa thạch. Tuy cũng tạo được phát triển tăng trưởng nhất định nhưng nền kinh tế nâu lại là một nền kinh tế không bền vững. Đó là do hai yếu tố môi trường và xã hội không được quan tâm. Với nền kinh tế nâu chúng ta phải đối mặt với những hiểm họa về môi trường do ô nhiễm gây ra như biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, … Để khắc phục biện pháp này, Chương trình môi trường liên hợp quốc đưa ra mô hình kinh tế xanh. Là mô hình kinh tế bền vững. Bài viết này nói về tăng trưởng xanh là con đường để tiến tới kinh tế xanh. I/ Tăng trưởng xanh là gì? Tăng trưởng xanh là một thuật ngữ để mô tả con đường tăng trưởng kinh tế sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Nó được sử dụng trên toàn cầu để cung cấp khái niệm thay thế cho tiêu chuẩn tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng xanh đơn giản là tăng trưởng kinh tế có tính đến thiệt hại về môi trường. Tăng trưởng xanh là công cụ cần thiết để hướng tới kinh tế xanh. II/ Nội dung của tăng trưởng xanh 1. Sản xuất và tiêu dùng bền vững. 2. Xanh hoá kinh doanh và thị trường Sự cần thiết cho kinh doanh xanh Giá thị trường hiện nay không phản ánh được đầy đủ các chi phí chế biến của đầu vào ( ví dụ như tài nguyên thiên nhiên ) và kết quả đầu ra ( ví dụ như chất thải, nước và khí thải). Như vậy cần phải có một khoản chi phí sinh thái cho việc sử dụng tài nguyên trước và sau vào giá của hàng hoá. Điều......

Words: 6717 - Pages: 27

600 Câu Thành Ngữ, Tục Ngữ Trung – Việt Đối Chiếu

...600 câu thành ngữ, tục ngữ Trung – Việt đối chiếu 1 Anh em khinh trước, làng nước khinh sau 家火不起,野火不来 2 Áo gấm đi đêm 锦衣夜行 3 Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi 食饭不忘种田人 4 Ăn bẩn sông sâu 不干不净、吃了长命 5 Ăn bơ làm biếng, hay ăn lười làm 好逸恶劳 6 Ăn cám trả vàng 吃人一口, 报人一斗;吃人糠皮, 报人黄金 7 Ăn cây táo rào cây sung (cây xoan ) 吃力扒外 8 Ăn có nhai, nói có nghĩ 食须细嚼、言必三思 9 Ăn cơm chúa, múa tối ngày 饱食终日、无所事事 10 Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày 鸡啼饱饭、三竿出兵;起个大早、赶个晚集 11 Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng 吃一家饭、管万家事 12 Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván 过河拆桥 13 Ăn chẳng có khó đến thân 好事无缘,坏事有分 14 Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn 择善而从 15 Ăn độc chốc mép 独食独生疮 16 Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời 笨口拙舌 17 Ăn mày đòi xôi gấc (ăn trực đòi bánh chưng) 乞丐讨肉粽 18 Ăn miếng trả miếng 以眼还眼、以牙还牙 19 Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng 吃一碗粥、走三里路 20 Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành 天理良心、到处通行 21 Ăn nhạt mới biết thương mèo 落魄方知穷人苦 22 Ăn ốc nói mò; nhắm mắt nói mò 瞎说八道;向壁虚造 23 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 食果不忘种树人 24 Ăn quàng nói bậy, ăn nói lung tung 信口开河 ;信口雌黄; 胡说八道 25 Ăn vụng đổ vạ cho mèo, vu oan giá họa 屈打成招 26 Ăn xổi ở thì , mổ gà lấy trứng 杀鸡取卵;杀鸡取蛋 27 Ba bà chín chuyện; tam sao thất bản 话经三张嘴,长虫也长腿 28 Bà con xa không bằng láng giềng gần 远亲不如近邻 29 Ba đầu sáu tay 三头六臂 30 Ba mặt một lời 三头对案; 三面一词 31 Ba mươi chưa phải là tết 别言之过早 32 Bán trôn nuôi miệng 皮肉生涯 33 Bát nước đổ đi khó lấy lại 覆水难收 34 Bắn đại bác cũng không tới 八竿子打不着 35 Bằng mặt không bằng lòng 貌合神离 36 Bắt cá hai tay 双手抓鱼 37......

Words: 5240 - Pages: 21

Translation

...phát biểu như sau: những mối đe doa lớn nhất đối với sự sinh tồn của con người là sự khan hiếm nguồn nước sạch, hiện tượng hiệu ứng nhà kính và một mối đe dọa mới nữa đang rình rập chúng ta – ô nhiêm khí nitrogen trên phạm vi toàn cầu. Ông kêu gọi, “Một loạt những cuộc khủng hoảng đang hiện hữu rõ nét và thảm họa không hồi kết chỉ được đầy lùi khi và chỉ khi các quốc gia kiên quyết với việc giải quyết vấn đề. Chúng ta sở hữu công nghệ nhưng thực tế lại không thể áp dụng chúng để tháo gỡ tình thế.” Trong bản báo cáo mang tên “viễn cảnh môi trường toàn cầu 2000” được phát biểu ngày hôm qua, tiến sỹ Topfer đã bày tỏ rằng chúng ta có thể đảo ngược được quá trình này với điều kiện 90% tiêu thụ vượt mức dễ dàng nhận thấy ở các quốc gia giàu có trên thế giới hiện nay phải được cắt bỏ. Đồng thời ông cũng cho rằng chính sách này không có nghĩa mức sống của họ bị giảm sút mà chỉ là chúng ta đang đem khoa học vào ứng dụng, ví dụ như thông qua quá trình tái chế. “Ngày nay, nhờ có sự đời của các công nghệ tiên tiến mà hàng triệu người trên thế giới đã thoát khỏi cảnh đói khát và bệnh tật. Nhưng vẫn không hề xuất hiện sự khích lệ nào đối với việc áp dụng công nghệ cho đến khi các nhà chính trị gia đang buộc các nhà sản xuất phải thực hiện ý tưởng này”, ông chia sẻ. Cũng có những dấu hiệu nhắm vào việc cắt giảm các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở những nước công nghiệp hóa. Theo như hiệp định Kyoto thì đến năm 2010 các loại khí thải sẽ giảm khoảng 5%. Ông cũng cho rằng...

Words: 1134 - Pages: 5

My Adventure

...minh cổ xưa này, thu thập được những báo cáo đầu tiên về những tác động tiêu cực đối với môi trường do việc sử dụng vùng châu thổ của nhân loại. Điều rất hiển nhiên là những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên, nhưng đôi lúc còn đe dọa đến sự tồn tại của các nền văn minh nhân loại. So sánh với một số những châu thổ đồng bằng khác trên thế giới, những biến đổi qui mô về môi trường thiên nhiên, gây nên bởi con người, chỉ xảy ra tương đối trong thời gian 300 năm gần đây, trên châu thổ Cửu Long Việt Nam, tiếp theo làn sóng định cư đầu tiên của những nông dân Viêt Nam. Phần lớn của châu thổ Cửu Long nằm trong lãnh thổ Việt Nam, và châu thổ Cửu Long Việt Nam là một trung tâm kinh tế quan trọng, nuôi sống 18 triệu dân trong vùng, đóng góp hơn 27% tổng sản lượng quốc gia (GDP), và hằng năm sản xuất hơn 50% tổng sản lượng lúa gạo của toàn xứ (Tin & Ghassemi, 1999). Sinh hoạt của người dân tập trung trong một khu vực tương đối nhỏ hẹp, tàn phá bởi chiến tranh, nhưng trong những năm gần đây được phát triển rất nhanh chóng về mặt kinh tế ; điều này tạo nên sức ép nặng nề lên môi trường thiên nhiên. Thêm vào đó, vì có nhiều sinh hoạt và ngành nghề khác nhau, nên thường dẫn đến mâu thuẫn trong cách sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất và nước) và những xung đột đe doạ khả năng sinh tồn của người dân địa phương. Mục đích chánh của bài biên khảo, nhằm nhận ra những vấn đề quan trọng đối với môi trường châu thổ Cửu Long Việt Nam với chú tâm đặc biệt, phân tích các......

Words: 30505 - Pages: 123

Khi-Deux Test

...STATISTIQUES pour la Gestion 2012 – 2013 2 c Le Khi-deux Jean-Marc Petit & Philippe Scotto Bienvenue Définition Bienvenue dans ce cours de Etape 1 : Formulation Statistiques pour la Gestion Etape 2 : calculs Etape 3 :Analyses Comprendre le Khi-deux en 4 étapes Etape 4 : Conclusion Exemples c² sur un tableau de contingence Quelques principes de base Définition Il s’agit de comparer une distribution réelle observée à un modèle théorique parfait correspondant : - à une situation d’indépendance - à une loi de probabilité Afin de tirer deux types de conclusions : 1. l’observation est suffisamment éloignée du modèle parfait pour rejeter ce modèle (ce n’est pas indépendant ou la loi ne peut être retenue) l’observation est suffisamment proche du modèle parfait pour pouvoir l’accepter (c’est indépendant, ou la loi s’applique) Etape 1 : Formulation Etape 2 : calculs Etape 3 :Analyses Etape 4 : Conclusion 2. Exemples c² sur un tableau de contingence Les conclusions seront probabilisées avec un risque d’erreur, défini au travers de la table du khi deux. Quelques principes de base Définition Le khi-2 (c²) fournit un test simple, basé sur les différences (écarts), entre effectifs observés (ni) et effectifs théorique (Npi ). Le khi-2, ou chi-2 (ou chi-carré), est un indicateur de la Etape 1 : Formulation Etape 2 : calculs « distance » entre l’effectif réellement observé et l’effectif qu’aurait donné le......

Words: 5061 - Pages: 21

Bien Dang Thanh

...Chöông 4 TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH Khi tính bieán daïng thanh, ngöôøi ta thöôøng tính theo töøng tröôøng hôïp chòu löïc cuûa thanh. tröôùc heát, haõy tính bieán daïng cho töøng tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát. ξ1. KHI THANH CHÒU KEÙO NEÙN ÑUÙNG TAÂM: Treân maët caét ngang thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm chæ coù thaønh phaàn löïcc doïc N2 taoï ra öùng suaát phaùp σz, öùng suaát phaùp thì gaây ra bieán daïng daøi. Giaû söû thanh chòu keùo neùn ñuùng taâm döôùi taùc duïng cuûa löïc P (hình 7.1). Trong chöôg tính beàn ta ñaõ coù bieåu thöùc (6.1) duo Nz = dz EF dz A A’ Δ P Bieåu thöùc naøy cho ta bieát bieán daïng daøi töông ñoái cuûa moät ñoaïn dz naøo ñoù thì baèng tyû soá giöõa löïc doïc Nz cuûa ñoaïn ñoù vôùi ñoä cöùng EF cuûa thanh. Hình 7.1 (E: heä soá modules ñaøn hoài cuûa vaät lieäu, F: dieän tích tieát dieän ngang cuûa thanh) Töø (6.1) ta tính ñoä bieán daïng daøi tuyeät ñoái trong ñoaïn dz: du = Nz dz EF (7.1) 136 Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH Ta coù theå phaùt trieån coâng thöùc treân ñeå tính bieán daïng daøi tuyeät ñoái cho caû ñoaïn chieàu daøi cuûa thanh baèng phöông phaùp tích phaân xaùc ñònh : Δ = ∫ du 0 = ∫ 0 0 Nz dz EF (7.2) (7.2) laø coâng thöùc toång quaùt ñeå xaùc ñònh bieán daïng tuyeät ñoái cho caû chieàu daøi cuûa thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp tính toaùn cuï theå ta coù theå chia ra caùc tröôøng hôïp sau: 1) Neáu Nz = const, EF = const trong suoát......

Words: 5481 - Pages: 22

Bien O Mal

...respuesta. Ahora bien, nos preguntamos si el ser humano es bueno o malo, si nacimos “diseñados” de los antepasados o aprendemos por nuestro ambiente o circulo social. A mi pensar, la calidad de bueno o malo esta vinculada al egoísmo; buenos son quienes reducen su egoísmo para buscar el bien del prójimo y malos quienes siempre privilegian su propio bien. Para autores como Jean Jacques Rousseau, el ser humano es bueno e inocente por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. En su libro “El contrato social”, Rousseau habla de “el buen salvaje”, concepto que utilizaba para referirse al hombre natural, que vive feliz hasta que aparecen el egoísmo, el ansia de riqueza y la propiedad, con la sociedad y la injusticia. Podría decir que no se trata de que los humanos nazcan buenos, sino que en las primeras etapas de su crecimiento, al estar desprovisto de contenidos culturales previos y no disponer de la información que le provee la experiencia, el hombre carece de intenciones buena o malas. Pero la oposición entre hombre solidario y hombre social no es real; el hombre por su naturaleza no puede mantenerse al margen de la vida social. Yo no estoy de acuerdo ni con una postura ni con la otra. Para mí, el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza; simplemente, porque por naturaleza no existen ni el bien ni el mal. Lo bueno y lo malo es una construcción humana sugerida con la cultura, que varia en cada persona. Una persona que no sabe discernir entre el bien y el mal, no......

Words: 376 - Pages: 2

Cổ PhiếU NgâN HàNg HậU Khung HoảNg

...Cổ phiếu ngân hang trong thời kỳ hậu khủng hoảng và trong giai đoạn thay đổi cơ cấu hiện nay ( rất nhiều ngân hang sát nhập lại với nhau ) ( phương) Sau khi em đọc 1 vài bài báo thì em thấy cổ phiếu về ngân ahangf đang là 1 trong 5 nhóm cổ phiếu có tốc độ tang cao nhất nên em rât muốn tìm hiểu về nhóm cổ phiếu này sau giai đoạn hậu khủng hoảng Xu hướng hồi phục của các chỉ số chứng khoán và các nhóm cổ phiếu đã bắt đầu trở lại từ cuối tháng 02/2009, sau quãng thời gian giảm điểm liên tục vì chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Tính từ thời điểm tạo đáy ngày 27/02/2009 khi chỉ số VN-Index đứng ở mức thấp nhất 234.99 điểm, đến thời  điểm hiện tại (31/03/2015) chỉ số VN-Index đạt 551.13 điểm đã tăng mạnh 134.5% với mức tăng bình quân hàng năm 15.3%. Xu hướng tăng điểm diễn ra trong năm 2009, sau đó thị trường giảm trở lại trong các năm 2010 và 2011 nhưng vẫn duy trì ở mức hơn so với vùng đáy được thiết lập ngày 27/02/2009. Sau giai đoạn khó khăn này thì thị trường đã bật tăng mạnh trở lại. Tuy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh nhưng xu hướng hồi phục của các nhóm ngành trên thị trường diễn ra khác nhau, trong đó có 16 ngành tăng điểm và 6 ngành có mức tăng mạnh hơn thị trường. Những ngành hồi phục mạnh nhất Nhóm cổ phiếu ngành Thực phẩm-Đồ uống được dòng tiền đổ vào mạnh nhất trong giai đoạn phục hồi và giúp ngành này có mức tăng trưởng trung bình (CAGR) ấn tượng 47%. Các nhóm cổ phiếu có mức tăng trưởng mạnh tiếp theo là Nông–Lâm–Ngư với 25.4%, SX......

Words: 1126 - Pages: 5

TáC độNg Vủa Thuế đốI VớI Kinh Doanh Cà Phê

...Tác động của thuế đối với kinh doanh cà phê Tại kỳ họp Hội đồng lần thứ 107 Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) diễn ra tại London từ ngày 26 đến 30 tháng 9 năm 2011, tài liệu “The effects of tariffs on the coffee trade” được các đại biểu tham dự quan tâm. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy cần chuyển tải những nội dung chính của tài liệu này để quý vị tham khảo, phục vụ họat động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thương vụ Việt Nam tại UK. Phát triển bền vững thị trường cà phê toàn cẩu là một nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Cà phê Thế giới ICO. Vì vậy, rà soát các rào cản có khả năng xảy ra nhằm đạt được nguyên tắc cơ bản là rất cần thiết trong họat động của ICO. Tài liệu nghiên cứu dưới đây sẽ cung cấp một cách tóm tắt các loại thuế, dòng thuế đã được áp dụng đối với mặt hàng cà phê do các nước thành viên ICO và những đối tác liên quan cung cấp. Cần lưu ý rằng các biểu thuế (mức thuế) ở các nước xuất khẩu thường cao hơn các nước nhập khẩu. Tuy nhiên, mức thuế ở các nước nhập khẩu có xu hướng tăng bởi sản phẩn cà phê có chiều hướng được chế biến sâu hơn. Theo đó mức thuế đối với cà phê hòa tan thường cao hơn cà phê hạt. Hậu quả là không khuyến khích được sự phát triển công nghiệp chế biến tại các nước xuất khẩu. Người ta có thể dễ nhận thấy mối quan hệ giữa độ lớn của các dòng thuế và mức tiêu dùng tại các nước nhập khẩu. Mức tiêu dùng tại phần lớn các nước xuất khẩu tương đối thấp dù khả năng khuyến mại lớn. Tài liệu này sẽ phân tích tác động của các mức thuế, loại...

Words: 2872 - Pages: 12

Economia Del Bien Comun

...Oscar Rodríguez Microeconomía 15/4/14 La economía del bien común En la economía del bien común, la economía pasa de estar orientada según los principios de competencia y deseos insaciables de lucro del capitalismo común hacia los valores de la cooperación y solidaridad. El éxito empresarial como meta deja de estar basado en el éxito económico de la empresa y se concentra en el beneficio que la empresa brinda a la sociedad. El bien común en este nuevo orden económico será definido en una asamblea democrática elegida y anclada en una constitución. Existirá una nueva métrica para saber si se están cumpliendo los objetivos de la economía. Esta será llamada el balance del bien común. Esta métrica tiene como pilares la dignidad humana, la responsabilidad social, la sostenibilidad de la actividad, y la solidaridad con los grupos involucrados en la estrategia. En este nuevo orden, el capital deja de ser un fin, y se convierte en un simple conducto del bien común. El salario máximo de todos los habitantes será hasta 20 veces el mínimo legal. Las actividades financieras de las empresas se limitaran a actividades que puedan generar un impacto positivo, tales como inversiones, repago de crédito, pago de crédito, ahorro, pago de salarios, y créditos sin interés a otras empresas. Las actividades restringidas o prohibidas serán la implementación de prácticas que tengan como fin el monopolio, inversiones de alto riesgo (acciones y futuros), distribución de dividendos a accionistas,...

Words: 419 - Pages: 2

Module 3 - Business Plan

...ĐỊA LÝ-KINH TẾ Hạ tầng cơ sở tự nhiên (như sông suối và hải cảng) và cơ sở hạ tầng vật chất (phương tiện giao thông và hệ thống thông tin) của một quốc gia cung cấp nền tảng cho sự phát triển kinh tế. 1. Sự ảnh hưởng của địa lý * Các yếu tố địa lý: Việt Nam là một quốc gia có khí hậu ôn đới, thu hút nhiều khách du lịch. Việt Nam được chia ra thành các vùng miền rõ rệt như miền Bắc khí hậu lạnh khắc nghiệt, miền Trung lam lũ quanh năm, miền Nam khí hậu ôn hòa, miền Tây chằng chịt sông ngòi. Đặc biệt khu vực thành phố Hồ Chí Minh là nơi đông đảo du khách nhất định ghé qua khi du lịch đến Việt Nam. Vì thế, du lịch Việt Nam đang phát triển từng ngày, các du khách nước ngoài cũng là một đối tượng mà Studio muốn nhắm tới, cung cấp dịch vụ chụp hình khi mặc trên mình những bộ trang phục truyền thống của các quốc gia châu Á mà không cần đặt chân đến đó. * Việt Nam gắn với một nền lịch sử hào hùng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các du khách thường ghé thăm địa điểm nổi tiếng như Dinh độc lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bến cảng nhà Rồng, chợ Bến Thành, Bưu điện thành phố… 2. Sản phẩm và ngành công nghiệp chính * Việt Nam nổi tiếng trong mắt du khách là một nước giáp những bờ biển dài và đẹp, cùng với một ngành nông nghiệp lúa nước truyền thống với lượng xuất khẩu gạo đứng thứ 2 Thế giới. 3. Điều kiện kinh tế hiện tại * Theo báo cáo số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2015, tăng trưởng GDP của nền kinh tế đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Mức......

Words: 422 - Pages: 2

Sự Ra đờI Của TrườNg Stanford

...thanh niên mà ông chẳng hề quen biết. Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình. Và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ: “Nếu giúp họ, chuyện gì sẽ xảy ra cho ta?” Nhưng những con người vĩ đại thì lại nghĩ rằng: “Nếu ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra cho họ?” Họ giúp và không mong có sự đền đáp. Họ làm điều đó vì họ cảm thấy rằng đó là một việc đúng cần phải làm. Paderewski sau đó trở thành Thủ tướng của Ba Lan. Ông là một nhà lãnh đạo tài ba nhưng không may, chiến tranh Thế giới xảy ra, Ba Lan bị tàn phá. Hơn 1,5 triệu người dân trong nước lâm vào cảnh đói và không có tiền để cung cấp cái ăn cho họ. Paderewski không biết cầu cứu ở đâu, ông quyết định tìm đến Tổ chức Cứu trợ Lương thực Hoa Kỳ để xin giúp đỡ. Lãnh đạo của tổ chức này lúc bấy giờ là Herbert Hoover, sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Hoover đồng ý giúp và nhanh chóng gửi hàng tấn ngũ cốc để cứu đói cho người dân Ba Lan. Thảm họa được đẩy lùi. Thủ Tướng Paderewski cảm thấy nhẹ nhõm. Ông quyết định sang Mỹ gặp Hoover để đích thân cảm ơn. Khi Paderewski bắt đầu nói lời cảm ơn Hoover vì nghĩa cử cao thượng của ông, thì Hoover vội cắt ngang và nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi, thưa Thủ Tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ câu chuyện này, nhưng vài năm trước, ngài đã giúp hai cậu sinh viên trẻ tuổi tiếp tục học đại học tại Hoa Kỳ, và tôi là một trong hai sinh viên ấy.” Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh......

Words: 998 - Pages: 4

Philippines, Trung Quốc Hạ Nhiệt Ở Biển Đông

...Theo những trao đổi giữa hai phía, Trung Quốc đã di chuyển hai tàu khỏi vũng nước ở trung tâm bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, AFP đưa tin. Trong khi đó, một tàu của Cục Nghề cá Philippines cũng rút khỏi khu vực này, Bộ Ngoại giao quốc đảo Đông Nam Á cho hay. Hiện chưa rõ những cuộc trao đổi kể trên được thực hiện khi nào, cũng như thời điểm mà các tàu của cả hai phía được di chuyển tới vị trí hiện nay. Hai tàu của Trung Quốc nhập với 6 tàu khác của nước này ở ngay phía ngoài khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham. Chiếc tàu của Philippines thì cùng với một tàu khác của nước này đậu cách đó không xa, người phát ngôn Raul Hernandez của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết. Tuy nhiên, Hernandez cho hay vẫn còn 30 tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn tranh chấp, trong khi không có tàu cá hay ngư dân Philippines nào có mặt tại đây. Ông cho biết thêm rằng cả Philippines và Trung Quốc đang tiếp tục trao đổi để giải quyết tranh chấp. Phát ngôn viên Edwin Lacierda của Tổng thống Philippines, Benigno Aquino cho rằng việc cả hai bên cùng rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham là một bước đi đúng hướng. "Đây là một sự hạ nhiệt căng thẳng và chúng tôi đánh giá cao việc làm của cả hai phía nhằm tránh làm trầm trọng tình hình ở khu vực đó (bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham)", ông Lacierda nói. Căng thẳng ngoại giao Manila - Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 8/4 khi Philippines phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc tại bãi cạn cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây.......

Words: 375 - Pages: 2

Grameen Sokti Doi

..._____________________________________________1.0 Executive Summary This research purposes to find out the problems in decreasing sales of Grameen Denone Shokti Doi. Following the social business concept, French based food and beverage company Denon started its operation by making an agreement with Grameen group which is named as Grameen Danon. Grameen Danon launched in 2006 and they officially launched their 1st package of product named Shokti doi as the main concern of Shokti doi is to provide nutrition to the poor children of Bangladesh which can able to fulfill their nutritional requirements. As they started their business they have faced lots of obstacles such as the lack of proper distribution, non-standardized management along with localization problem. Also, the distribution through women raised the fact of cultural barriers. The unplanned product and overstated pricing strategy also become a fact of their market loss. Various key factors like Product, Price, Promotion, Proper segmentation and target market are also play a big role in terms of generation revenue for n organization. Based on our research objectives and other related subjects of the research, we developed few hypotheses for it, which we have tested by our primary and secondary data that we have collected by survey. The data we have collected can be divided into two categories are Primary Data and Secondary Data. Primary data refers to the data collected from the survey that we have conducted among......

Words: 8780 - Pages: 36