Atbejo Analizė

In: Business and Management

Submitted By Renee259
Words 1585
Pages 7
Organizacija „AIESEC“

Įvadas
Ši analizė yra svarbi tuo, kad mes būsimi informacijos specialistai galime realiai pamatyti kaip organizacijoje yra tvarkomasi su išteklių valdymu. Organizacijai tai irgi yra aktualu, nes tada ji pati susidomi kaip yra tvarkomi visi ištekliai. Kiekvienos įmonės ar organizacijos veikla yra neatsiejama nuo informacijos poreikio, jos rinkimo, kaupimo ir kitų informacijos valdymo procesų. Informacijos išteklių vadybos tikslas yra užtikrinti, kad informacija būtų valdoma ekonomiškai ir efektyviai, tai daro tiesioginę įtaką organizacijos ar įmonės veiklai bei konkurencingumui. Šiuo darbu mes siekėme išanalizuoti kaip organizuojamas išteklių valdymas organizacijoje, siekiant įsisavinti teorinius ir praktinius informacijos išteklių vadybos ypatumus. Atlikdamos analizę sau išsikėlėme šiuos uždavinius:
1. Trumpai pristatyti organizaciją;
2. Sužinoti organizacijos vadovo nuomonę apie informacijos valdymo svarbą;
3. Pristatyti atsakingas už informacijos išteklių vadybą pareigybes;
4. Aptarti reglamentų naudojimą organizacijoje;
5. Pateikti organizacijos išteklių visumą;
6. Pristatyti informacijos išteklių vadybos analizę;
7. Atlikti organizacijos narių apklausą, kurios metu aiškinsimės su kokiomis informacijos išteklių vadybos problemomis jie susiduria;
8. Pateikti išvadas.

Trumpas organizacijos pristatymas
Organizacija buvo įkurta studentų iš 7 Europos valstybių – Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Norvegijos ir Nyderlandų karalystės 1948 m. Pirmosios organizacijos veiklos buvo informavimo apie studijų padėtį keliose valstybėse ir mainų organizavimas. Tačiau dabar ši organizacija vykdo globalių narių ugdymo mainų programą. „AIESEC“ – tai didžiausia pasaulyje studentų valdoma organizacija turinti daugiau nei 50 000 narių, esančių 107 valstybėse bei teritorijose. Tai jaunimo ugdymui suformuota erdvė, kurioje…...

Similar Documents

Film Analize

...* Present Obama proposed raising the federal minimum wage to $9 per hour from $7.25 per hour by 2015. * Some people agree with the raising. For instance, many people who earn minimum wage or little bit above feel the current $7.25 is not enough to live on. Like present Obama said, full-time worker making the minimum wage earns $14,500 a year." that's not enough money to keep a family above the poverty line. Some of low-pay workers also said that “It's pretty difficult to put bread on the table and make sure they have enough gas to get to work”. Although rising federal minimum wage won't erase all their financial worries, it will definitely help, because extra $1.75 means extra $60 per week and it will help their cost of living. * In the article, White House believes raising minimum wage would boost the wages of about 15 million low-income workers without burdening businesses or raising the unemployment rate. They state that there are no detectable employment losses from the kind of minimum wage increases we have seen in the United States according to the research. * And it is the key to getting the economy back on track for working people and the middle class by putting money in the pocket of people who work. * The raising also can be a good way for companies to use in order to reduce employee turnover and improve workers’ productivity. * However, the article said increasing minimum wage would ease income gap but it could carry political risks,......

Words: 338 - Pages: 2

Nintendo Strategy Analizes

...In 2004, Nintendo had a number of strategies available to change the company position in the market. It had become more than clear that following the same tactic would not allow them to overlap its competitors. In order to growth further, Nintendo could integrate the opportunity to reduce costs and expand into other markets at the same time. Secondly, and maybe most promising, they could explore different consumers segments, which would enable Nintendo to reach market opportunities that had been ignored by Sony and Microsoft so far. VERTICAL INTEGRATION After analyzing its core competences, the costs, benefits and risks involved, Nintendo developed a strategy based on internalizing as much as possible gaining substantial influence in the final products. This allows the company to outsource primarily activities in which either they possess a low level of core competencies and/or transaction costs show clear disadvantages in internalizing. Nintendo follows a fabless production model (derived from “fabrication-less”) which means that all production processes are outsourced to external suppliers and production factories and then sent and assemble in Nintendo-owned factories. By avoiding investing money on expand vertical, the company reduce their transaction cost by outsourcing the manufacturing and still manage to maintain lower retail prices than competitors. This result in a different vertical integration compare to the previously existing model allowing Nintendo to......

Words: 2448 - Pages: 10

Esej - Analiza I Dizajn

...globalizvanoj današnjici računari postaju bitan segment naših života i malo ko može zamisliti život bez računara. Gdje god da krenemo nailazimo na računare (banke, autobuske stanice, biblioteke, univerzitete, bioskope itd). Budući da se ti isti računari koriste na svakom polju, za nas važno pitanje predstavlja izgradnja i razumijevanje kompjuterizovanih sistema na efikasan način. Izgradnja takvih sistema nije lak proces, i zahtjeva određeno znanje i određene sposobnosti koje prate proceduru izrade bilo kog informacionog sistema. Svako ko je dio sve veće industrije informacionih tehnologija mora da teži shvatanju procesa razvoja informacionih sistema, jer su oni od velikog značaja. To je jedan od razloga što je studentima skrenuta pažnja na značaj Analize i Dizajna Informacionih Sistema. Analiza, dizajn i razvoj informacionih sistema zahtjeva odgovore na nekoliko osnovnih pitanja. * Šta je sistem ? * Koje elemente sadrži taj sistem ? * Kakva je uloga sistema u Organizaciji korisnika ? * Šta je cilj tog sistema ? Na ova temeljna pitanja je često teško odgovoriti. Ukoliko ne znamo da opišemo sistem, veliki izazov je pred nama. Šta je sistem ? Primjeri sistema: * Solarni sistem * Strujni sistem * Transportni sistem * Krvni sistem * Sistem za centralno grijanje * Računarski sistem * Informacioni sistem Sistem je radna grupa procedura koje su međusobno povezane kako bi uradili nesto ili riješili neki problem. Svim navedenim......

Words: 1832 - Pages: 8

Analize

...Analize financiare Kompania: APPL inc. Metoda e zgjedhur: Analize e pasqyrave kryesore financiare , metoda krahasuese, si dhe tregues Financiare qe vleresojne kete kompani ne lidhje me tregun. Appl inc eshte nje kompani multinacionale e vendosur ne Kupertino , Kalifornia qe meret me dizenjimin , zhvillimin dhe shitjen e pajisjeve elektronike , software-ve dhe kompjuterave personale. Apple inc eshte kompania e informacionit e dyta ne bote per nga te ardhurat pas Samsungit dhe e treat si prodhuese telefonash pas Samsungut dhe Nokias.. E krijuar ne 1976. Operon ne industrine e hardware-ve kompjuterike, software-ve dhe elekronikes si dhe ne distribuimin digjital. SHitjet neto Tabela me poshte tregon shitjet neto sipas segmenteve operues dhe shitjet neto sipas njesive dhe kategorive te produkteve gjate 2012, 2011, dhe 2010 (dollaret ne milion dhe njesit ne mije ):   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |    | 2012 |   |    | ndyshime |   |   | 2011 |   |    | ndryshimi |   |   | 2010 |   | Shitjet neto sipas segmenteve operues: |    | | | |    | | | |   | | | |    | | | |   | | | | Shitjet neto ne amerike |    | $ | 57,512 |    |    |   | 50 | %  |   | $ | 38,315 |    |    |   | 56 | %  |   | $ | 24,498 |    | Europe |    |   | 36,323 |    |    |   | 31 | %  |   |   | 27,778 |    |    |   | 49 | %  |   |   | 18,692 |    | Japoni |    |   | 10,571 |    |    |   | 94 |...

Words: 1134 - Pages: 5

Įmonių Kredito Rizikos Vertinimo Modelių Analizė

...ĮMONIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO MODELIŲ ANALIZĖ Neringa Semėnaitė, Solveiga Jagminaitė Vadovė: Lekt. Dr. Laura Ivaškevičiūtė Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas SM 5/2 gr. Įvadas Bankai skolindami neturi visos reikiamos informacijos apie įmones, todėl susiduria su vis didesne kredito rizika, o tai sąlygoja nuolatinį poreikį tobulinti savo rizikos valdymo sistemą, kurti naujus metodus, kurie padėtų efektyviai vystyti veiklą. Problema: parinkus netinkamus kredito rizikos vertinimo modelius ir metodus iškyla neadekvataus kredito rizikos vertinimo grėsmė, kuri yra viena iš šiandieninės finansinės krizės priežasčių. Tikslas – išanalizuoti įmonės kredito rizikos vertinimo modelius. Metodika: mokslinės literatūros apžvalga. Kredito rizikos samprata Norint išaiškinti kredito rizikos sąvokos reikšmę, pirmiausia reikia apibrėžti kas yra kreditas. Išanalizavus keleto autorių, t.y. Martinkaus B., Buškevičiūtės E., Bartkaus E., Žaltauskienės N., pateikiamas kredito sąvokas, galima teigti, kad kreditas – komercinis pasitikėjimas, kurį kreditorius (skolintojas) išreiškia kredito gavėjui (skolininkui) tiesiogiai (skolindamas pinigus) arba netiesiogiai parduodamas prekes ir paslaugas skolon. Anot S. Tarailos, paskolos išdavimas bendrais bruožais taip pat gali būti apibrėžiamas kaip vertės suteikimo kitam asmeniui arba subjektui procesas prisiimant su tuo susijusią riziką. Rizika susijusi su galimybe, kad kitas asmuo arba subjektas gali nesugebėti......

Words: 2354 - Pages: 10

Ekonomika

...VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Vi l n i aus u n ive rs ite t as Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Gražina Jatuliavičienė VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Mokomoji k nyg a Vilniaus universiteto leidykla Vi l n ius , 2 0 1 2 UDK Turinys Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedra (2011 m. protokolas Nr. 5) Įvadas 1. 2. 5 11 Verslo strategija: teorinis požiūris Praktinių situacijų vertinimas: atvejo analizė 61 Recenzavo: doc. dr. Aida Mačerinskienė lekt. dr. Asta Fominienė 1 atvejis. AB „Snaigė“ – lietuviškų šaldytuvų ateitis 2 atvejis. Humana People to People – padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos 3 atvejis. Socialinio tinklo „Facebook“ sėkmės priežastys 87 4 atvejis. UAB „Čili Holdings“ veikla ir plėtros galimybės 96 61 79 5 atvejis. Pokyčiai pasaulio mobiliųjų technologijų lyderės NOKIA veikloje 104 6 atvejis. Starbucks – kavos išsinešti meistras 7 atvejis. „Apple“ – išskirtinė kompanija informacinių technologijų rinkoje 9 atvejis. eBay internetinio verslo sėkmė 170 116 131 148 8 atvejis. Pokyčiai pasaulinėje automobilių pramonėje 10 atvejis. Kompanijos „Nike“ plėtrai sporto prekių rinkoje finišo linijos nėra 181 11 atvejis. Mažmeninė prekyba: „Tesco“ užkariauja pasaulį? 195 ISBN 978-609-459-052-8 © Marija Kučinskienė. 2012 © Laura Žiogelytė, 2012 © Gražina Jatuliavičienė, 2012 12 atvejis. Sėkminga „Google“ veikla – kas slepiasi už šimto nulių?......

Words: 73968 - Pages: 296

Filipinų Pinigų Politikos Ir Ekonomikos Analizė

...[pic] VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS FINANSŲ KATEDRA Bankininkystės magistro programa II kurso studento REFERATAS Filipinų pinigų politikos ir ekonomikos analizė Vilnius, 2010 Turinys Turinys 2 1 Filipinų pinigų politikos pagrindiniai tikslai 3 2 Valiutos kurso rėžimas ir valiuta 3 3 Filipinų ekonominės situacijos apžvalga 4 4 Eksporto - importo struktūra 6 5 Dažniausiai naudojamos pinigų politikos priemonės Filipinuose 9 Apibendrinimas 12 Literatūros sąrašas 13 Filipinų pinigų politikos pagrindiniai tikslai Centrinis Filipinų bankas pateikia tokius pagrindinius savo pinigų politikos tikslą: • Siekti užtikrinti kainų stabilumą šalyje, skatinant nuolatinį ir subalansuotą ekonomikos augimą. Šis tikslas yra numatytas 2002 metų sausio menėsį priimtose pinigų politikos gairėse, kuriose numatomas siektinas infliacijos lygis šalyje. Šiose gairėse nurodoma, kad šalis turi laikytis tokios pingų politikos, kuri leistų pasiekti žemą ir stabilią infliaciją šalyje, bei leistų įgyvendinti kitus, su ekonomikos augimu susijusius tikslus. Siekiamas infliacijos lygis Šiuo metu Filipinų vyriausybės nustatytas siektinas infliacijos lygis šalyje yra 4.5 proc. su leistinu nuokrypio dydžiui iki + 1.0 procento 2010 metams, o 2011 metams numatytas infliacijos lygis yra 4.0 proc. su +1.0 procento inflaicijos tolerancijos dydžiu. Šis rodiklis apskaičiuojamas ir......

Words: 2246 - Pages: 9

Mokesciu Analize

...tokio pobūdžio tyrimai plačiai nagrinėjami (Trandafir, Berezeanu, 2011; Heijman, Ophem, 2005; Feige, McGee, 1983). Atlikus mokslinių šaltinių analizę apie mokesčių sistemos efektyvumo vertinimą, galima teigti, kad pasirenkamų tyrimo metodikų yra įvairių. Vienas iš būdų vertinti šalies mokesčių politikos padarinius – Lafero kreivė. šio metodo dėka galima nustatyti šalies mokesčių sistemos veiksmingumą, t. y. įvertinti, ar mokesčių tarifų pakeitimai duoda siekiamus rezultatus, padidina mokestines pajamas, surenkamas į valstybės biudžetą. Autorių nuomone, būtų tikslinga atlikti Lietuvos mokesčių sistemos vertinimą Lafero kreivės metodu, ypač pasikeitus ekonominei šalies situacijai. Tyrimo objektas: Lietuvos mokesčių sistema. Tyrimo tikslas: įvertinti Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumą ekonominių pokyčių kontekste. Suformuluotam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: • atskleisti Lafero kreivės taikymo mokesčių sistemos vertinime metodologinius aspektus; • įvertinti 2007 - 2011 m. laikotarpio Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumą taikant Lafero kreivės metodą; • nustatyti pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčių tarifų pokyčių įtaką mokestinėms pajamoms, surenkamoms iš šių mokesčių. Tyrimo metodai. Straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, statistinės informacijos analizavimo, grupavimo, lyginimo ir apibendrinimo bei Lafero kreivės metodais. lafero kreivės taikymas......

Words: 5401 - Pages: 22

Analize a Web

...Analyzing a Web Page Amanda J. Rossi BSHS 352 June 24, 2011 Suicide Prevention Resource Center “The Suicide Prevention Resource Center (SPRC) provides prevention support, training, and resources to assist organizations and individuals to develop suicide prevention programs, interventions and policies, and to advance the National Strategy for Suicide Prevention.” (SPRC, 1994) This organization stepped up in 2001 due to the increase in suicides. The fact of the matter is, there were not enough mental health individuals to help people who were reaching out for help, until this company came into play. The Suicide Prevention resource Center offers different programs and interventions for people who feel they have suicidal thoughts and the people who work there will do anything in their power to avoid any suicides. The locations are only in Massachusetts and Washington DC, however there are phones there for anyone who feels the need to call and speak to someone. Sometimes clients like this better because you can not see the person on the other end of the phone call and clients feel as if they are not judged as easily. As another site says right on the top of their page, “Time heals all wounds is not necessarily true for survivors of suicide. Time is necessary for healing, but time is not enough. Shared feelings enrich and lead to growth and healing.” (Anonymous, 2001) This site really tries to get the people who are looking at it for a reason, the help they need. It......

Words: 756 - Pages: 4

General Plan Analizes

...The General Plan Student’s Name Institution of Learning Every city has its vision, goals and strategy. That’s why, they need to make some plan in order to set policy guidelines for every future action and to work for particular results. This document describes implementation steps and direction of city development. The general plan of city is its constitution and policy guide for the future. I have chosen a city of Fresno in California to analyze its general plan and how they are dealing with problems. This community is facing some noise issues, especially traffic sound. It might look like not so important problem in the fast-growing world, but often it can be annoying and even harmful for mental health. That’s why, it is useful to know how to deal with such problems. Furthermore, issues of noise are widely spread in Fresno, because there are three airports, four state highways and also some major streets, carrying large vehicles and truck traffic. It is important to note that industrial facilities in the city also generate noise from equipment. Due to the general plan, the goal of the community has been made in relation to this issue. They want to promote a city of Fresno with safe and comfortable streets and to have a lot of opportunities to relax. A vision is to make Fresno an ideal place for living, working and relaxing or to improve the quality of life there. In the general plan there are a lot of solutions to deal with noise problems. For example,......

Words: 955 - Pages: 4

Investiciniu Projektu Analize

...principinių skirtumų nuo UNIDO nėra. Principinė projekto realizavimo fazių seka: 1. Investuotojo idėjos iškėlimas 2. problemos analizė (tikslai, reikalavimai, užduotys) 3. koncepcijos (įgyvendinimo analizė, alternatyvos) 4. projekto parengimas ( brėžiniai, detalūs planai) 5. projekto įgyvendinimas (darbinė dokumentacija, bandymai, atidavimas užsakovui) 6. eksploatavimas (projekto rezultatų įvertinimas, techninis aptarnavimas) 7. likvidavimas (demontavimas, pardavimas, sprendimas dėl naujo projekto). Laiko dalys projekto fazėms : 1. koncepcija – 4% 2. planavimas – 10% 3. projektavimas – 16% 4. statyba – 50% 5. užbaigimas – 20%. 2.2 Projekto priešinvesticinė fazė Tik šioje fazėje galima sustabdyti nesėkmingą projektą, nepatiriant didelių nuostolių. Priešinvesticinėje fazėje nagrinėjama projekto koncepcija, kuri susideda: · projekto investicinio sumanymo (idėjos) formavimas; · investicinių galimybių nagrinėjimas. Pagal UNIDO ši fazė apima: 1. investicinių galimumo (palankumo) nustatymas; 2.pirminis techninis ir ekonominis investicijų pagrindimas 3.projekto formulavimas, investicijų pagrindimas (projektiniai tyrimai) 4.įvertinimų ir sprendimų priėmimo etapas (1) Galimumo tyrimai: jais vertinama kiekybinė info, reikalinga projekto idėjai pagrįsti; jie turi būti schematiškesni ir remtis bendresniu vertinimu, o ne detalia analize; duomenys imami iš analogiškų projektų, o ne konkrečių tiekėjų ar pan.; Skirstomi į: 1. bendrieji galimumo tyrimai......

Words: 7282 - Pages: 30

Analize the Impact of the Customer Retention to Company Profitability

...Provisional Topic Title : Analyze the impact of customer retention on company profitability (Case Study of Leasing Industry in Sri Lanka –ABC Company) 1 Introduction 1.1 Introduction to the industry ABC is classified as one of the strongest players among the Non Banking Financial Institutions (NBFI’s) in Sri Lanka. The NBFI’s can once again be categorized into two main sectors and they are the Licensed Finance Companies (LFC’s) and the Specialized Leasing Companies (SLC’s) such as ABC. The NBFI sector in Sri Lanka consists of 48 LFC’s and 8 SLC’s as at2014. The total market of the Non Banking Financial institutions in Sri Lanka, it can be interpreted that the portfolio is divided into three major markets and mainly classified as Finance Leasing, Hire Purchase, Secured Loans and Advances. 1.2 Introduction to the Company “ABC Finance Company PLC is one of the most stable and reputed financial institutions in Sri Lanka”. The life time of the company spans over a period of nearly six decades and has served to add value and positively impact the lives of all its stakeholders. ABC Finance Company PLC (herein after referred to as ABC) started operations as a private limited liability company in the hill capital, Kandy in the year 1967. ABC is among the top 35 corporate entities in Sri Lanka consecutively for the last 12 years. As per the annual report of the company for the year 2014/2015, currently ABC employs 1244 employees, has a distribution reach of 87 branches and......

Words: 4103 - Pages: 17

Analize Swot

...generacji (T). Jest to bardzo rozpowszechniony obecnie schemat analizy. Najczęściej stosowany jest w bardzo uproszczonej formie, tzn. przybiera postać czterech list czynników (zwykle przedstawianych w formie tabelarycznej). Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddać cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań: • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? • Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? • Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? • Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? jak łatwo wywnioskować analizę można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz: • Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? • Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? • Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? • Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość? Zwykle oba podejścia stosuje się uzupełniająco, stąd często w literaturze mowa o analizie SWOT/TOWS. Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają zidentyfikować tzw. silne powiązania, obszary problemowe w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych – co czyni ze SWOT nie tylko narzędzie analityczne ale również planistyczne. Przykładowy zapis powiązań czynników w formie macierzy z punktami, np. 0 – brak oddziaływania, 1 –......

Words: 964 - Pages: 4

Ekonomine Analize

...TRIKOTAŽAS“ VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ Savarankiškas namų darbas KAUNAS, 2009 Turinys Įvadas 3 1. Trumpa bendrovės charakteristika 5 2. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė 8 3. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės 13 3.1. Balanso horizontali analizė 13 3.2. Balanso vertikali analizė 16 3.3. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė 20 3.4. Pelno (nuostolių) vertikali ataskaitų analizė 21 4. Santykinių finansinių rodiklių analizė 23 4.1. Pelningumo analizė 23 4.2. Mokumo analizė 25 4.3. Ekonominio efektyvumo analizė 26 4.4. Kapitalo rinkos rodiklių analizė 28 5. Prognozuojamo balanso ir pelno nuostolio ataskaitos sudarymas ir analizė 32 Išvados 37 Literatūra 39 Priedai 41 Įvadas Įmonės, siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus, taikyti kuo tobulesnes ekonominės analizės metodikas. Teisingas esamos būklės įvertinimas padeda gerokai objektyviau numatyti veiklos plėtros būdus ir galimybes – tai yra viena iš būtinų kiekvienos įmonės išlikimo ir plėtros sąlygų. Įmonių veiklos ir ekonominės analizės būtinumą ir jos reikšmę lemia laisvos rinkos ekonomikos plėtra, nuolat auganti konkurencija, naujų ūkininkavimo formų ir valdymo metodų taikymas ir kiti veiksniai. Įmonių ekonominė analizė yra vienas iš svarbiausių įmonės ekonominės informacijos šaltinių. Įmonių ekonominė analizė padeda......

Words: 7668 - Pages: 31

Financial Analize of Canadia Bank

...Canadia Bank’s History Canadia Bank Plc. was established on 11th November 1991 as “Canadia Gold & Trust Corporation Ltd.”, joint-venture between Cambodian - Canadians and the National Bank of Cambodia (Central Bank of Cambodia). The bank’s management consisted of former staff of the National Bank of Cambodia and its Cambodian–Canadian shareholders. The main activities were based on gold transactions, gold plaque manufacturing and lending to local merchants. On 19th April 1993 the name was changed into CANADIA BANK LTD., licensed as a Commercial Bank with the National Bank of Cambodia and registered with the Ministry of Commerce. On 16th December 2003 the name of the bank changed into CANADIA BANK PLC. (Public Limited Company). Since privatization in 1998 the Bank has become the largest local bank in Cambodia. With a worldwide network of correspondent banking relationships and a solid base of local and international customers CANADIA BANK PLC holds commanding market shares in loans as well as deposits. The bank offers a wide range of financial services through its Head Office and its 23 branches in Phnom Penh and major cities throughout the country. Strong expansion plans call for a total branch network of 28 branches until the end of 2008. Canadia Bank’s mission The mission of the Bank is to be a leader of Cambodia’s financial industry. To achieve this mission, the Bank has continued to improve its customer services by introducing new and innovative......

Words: 2388 - Pages: 10